HỘI THẢO NHIỆM VỤ KHCN TỈNH QUẢNG NINH: “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI MỎ SAU XỬ LÝ, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TỶ LỆ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

12/18/2023 1:16:00 PM

Ngày 15/12, tại TP. Hạ Long, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo tham vấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng nước thải mỏ sau xử lý, xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ tái sử dụng nước thải mỏ. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi liên danh gồm Viện Thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu (trường Đại học Thuỷ Lợi) và Công ty VITE. Nhiệm vụ tập trung giải quyết cấp bách liên quan tới tái sử dụng nước thải mỏ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: Nước thải mỏ than sau khi đã được xử lý đạt quy chuẩn, một phần tái sử dụng của mỏ, phần còn lại được xả thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá với giá trị kinh tế cao nhưng chưa được khai thác. Đồng thời, việc xả thải lượng nước lớn trên ra môi trường gây lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái tạo, do vậy việc đánh giá nhu cầu và có giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng nước thải mỏ sau xử lý là cấp bách và rất quan trọng.

Tại hội thảo, các đai biểu đã được nghe tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, liên quan đến các nội dung của nhiệm vụ nhằm đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu tái sử dụng nguồn nước thải mỏ, giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ tái sử dụng nước thải mỏ sau xử lý. Đặc biệt, hội thảo còn có các đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc…đã tham gia nhiều ý kiến nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước thải mỏ sau xử lý trước mắt vào phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, về lâu dài hướng đến phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh về hội thảo

Đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Bộ môn Thủy văn và biến đổi khí hậu phát biểu tại hội thảo

 

Đại diện Công ty CP Than Hà Tu tham gia ý kiến tại hội thảo