10/20/2015 8:12:00 PM

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

* Ban lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

Trưởng khoa

Viện trưởng Viện KTTNN

PGS.TS. Lê Văn Chín

 

 

 

 

Phó trưởng khoa

Viện trưởng Viện TV, MT & BĐKH

GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Phó trưởng khoa

TS. Đặng Minh Hải

Phó trưởng khoa

Phó Viện trưởng Viện TV, MT & BĐKH

PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng

 
 

* Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Kỹ thuật tài nguyên nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Lê Văn Chín

Bí thư

2

GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Phó Bí thư

3

TS. Đặng Minh Hải

Uỷ viên

4

PGS.TS. Đoàn Thu Hà

Uỷ viên

5

TS. Nguyễn Quang Phi

Uỷ viên

 

* Lãnh đạo các bộ môn

TT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

Phó bộ môn

1

Kỹ thuật tài nguyên nước

TS. Nguyễn Quang Phi

PGS.TS Ngô Văn Quận

2

Thuỷ lực

PGS.TS. Hồ Việt Hùng

PGS.TS Nguyễn Văn Tài

3

Cấp thoát nước

PGS.TS. Đoàn Thu Hà

TS. Đặng Minh Hải

4

Kỹ thuật hạ tầng

TS. Lưu Văn Quân

TS. Nguyễn Tiến Thái

5

Trắc địa

TS. Lã Phú Hiến

 

6

Thuỷ văn và tài  nguyên nước

PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng

PGS.TS. Ngô Lê An

7

Mô hình toán và dự báo khí tượng thuỷ văn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

 

8

Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai

TS. Phạm Thanh Hải

PGS.TS. Trần Kim Châu

 

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện nay, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước gồm có 8 bộ môn với 70 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 GS, 11 PGS, 29 TS, 28 ThS & 01 KS.

 

* Văn phòng khoa

 Địa chỉ: P307, nhà A1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại:0243.852.8026

 E-mail: KhoaN@tlu.edu.vn

 Website: http://kttnn.tlu.edu.vn/

Trợ lý khoa:          ThS. Lê Thị Minh Hằng         ĐT: 0912.838979

                                KS. Nguyễn Thị Hợp           ĐT: 0904.875.256