10/20/2015 8:12:00 PM

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

* Ban lãnh đạo Khoa

 

 

 

 

Trưởng khoa

Viện trưởng Viện KTTNN

PGS.TS. Lê Văn Chín

 

 

 

 

Phó trưởng khoa

Viện trưởng Viện TV, MT & BĐKH

GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Phó trưởng khoa

 

PGS.TS. Đặng Minh Hải

Phó trưởng khoa

P. Viện trưởng Viện TV, MT & BĐKH

PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng

 
 

* Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Kỹ thuật tài nguyên nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 PGS.TS. Lê Văn Chín

          Bí thư

2

 GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

  P. Bí thư

3

 PGS.TS. Đặng Minh Hải

Uỷ viên

4

 PGS.TS. Đoàn Thu Hà

Uỷ viên

5

 TS. Nguyễn Quang Phi

Uỷ viên

 

* Lãnh đạo các bộ môn

TT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

Phó bộ môn

1

 Kỹ thuật tài nguyên nước

  TS. Nguyễn Quang Phi

  PGS.TS Ngô Văn Quận

2

 Thuỷ lực

  PGS.TS. Hồ Việt Hùng

  PGS.TS Nguyễn Văn Tài

3

 Cấp thoát nước

  PGS.TS. Đoàn Thu Hà

  TS. Nguyễn Thế Anh

4

 Kỹ thuật hạ tầng

  TS. Lưu Văn Quân

  TS. Nguyễn Tiến Thái

5

 Trắc địa

  TS. Lã Phú Hiến

 

6

 Thuỷ văn và biến đổi khí hậu

  PGS.TS. Ngô Lê An

  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

7

 Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai

  TS. Phạm Thanh Hải

  PGS.TS. Trần Kim Châu

 

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện nay, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước gồm có 7 bộ môn với 70 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 GS, 11 PGS, 29 TS, 28 ThS & 01 KS.

* Văn phòng khoa

 Địa chỉ: P307, nhà A1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại:0243.852.8026

 E-mail: KhoaN@tlu.edu.vn

 Website: http://kttnn.tlu.edu.vn/

Trợ lý khoa:          ThS. Lê Thị Minh Hằng        ĐT: 0912.838979

                               KS. Nguyễn Thị Hợp           ĐT: 0904.875.256