CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

10/20/2015 8:12:00 PM

 

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS. Lê Văn Chín: Trưởng khoa, Viện trưởng Viện KT TNN

Tốt nghiệp đại học:  Năm 2002 - Trường Đại học Thủy lợi, ngành Thủy nông - Cải tạo đất

Thạc sĩ: Năm 2006 - Trường Đại học Thủy lợi, ngành KT tài nguyên nước.

Tiến sĩ: Năm 2011 - Đại học Bách Khoa Milan - Italy, ngành KT tài nguyên nước.

Điện thoại: 0982.391.699

Email: chin_ctn@tlu.edu.vn

TS. Đặng Minh Hải: Phó trưởng khoa

Tốt nghiệp đại học:  Năm 2002 - Trường Đại học Thủy lợi, ngành Thủy nông - Cải tạo đất

Thạc sĩ: Năm 2007 - Trường Đại học Thủy lợi, ngành Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước

Tiến sĩ: Năm 2013 - Đại học Tổng hợp Kanazawa - Nhật Bản, ngành Kỹ thuật môi trường.

Điện thoại: 038.699.7676

Email: hai_ctn@tlu.edu.vn

ThS. Lê Thị Minh Hằng: Trợ lý khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 2004 - Đại học Thủy lợi

Điện thoại: 04-6640117, 0904.333094

Email: minhhang_q@tlu.edu.vn 

KS. Nguyễn Thị Hợp: Trợ lý khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 2007 - Đại học Thủy lợi

Điện thoại: 0904.875.256

Email: hopnt@tlu.edu.vn

II. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước

Số giáo viên:  15

Phụ trách Bộ môn:         TS. Nguyễn Quang Phi

Tốt nghiệp Đại học: Năm 2000, Ngành Thủy nông - Cải tạo đất, Trường Đại học Thủy lợi

Thạc sĩ: Năm 2007, Ngành Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi

Tiến sĩ: Năm 2013, Ngành An toàn và Kỹ thuật công trình, Đại học Đông Bắc, Trung Quốc

Điện thoại: 0913.050.625

Email:  quangphi_nguyen@tlu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn:   PGS.TS. Ngô Văn Quận

2. Bộ môn Cấp thoát nước

Số giáo viên:  10

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS. Đoàn Thu Hà

Tốt nghiệp Đại học: năm 1992, ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thạc sĩ: năm 2001, ngành Quản lý Tài nguyên nước và Môi trường –  Viện Đào tạo UNESCO-IHE Hà Lan

Tiến sĩ:  Năm 2006, ngành Khoa học Môi trường – Tại Trường Đại học Tổng hợp Kumamoto, Nhật Bản

Điện thoại: 3 5636469;  Mobile: 094 817 2299

Email: thuha_ctn@wru.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn:  TS. Đặng Minh Hải 

3. Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng 

Số giáo viên:  10

Trưởng Bộ môn:  TS. Lưu Văn Quân

Tốt nghiệp đại học: Năm 2001 - Đại học Thuỷ lợi, ngành Thủy nông - Cải tạo đất

Tiến sĩ: Năm 2016 - Đại học Thủy lợi 

Điện thoại:  0912.12.76.76

Email: quan_tb@tlu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn:  TS. Nguyễn Tiến Thái

4. Bộ môn Thủy lực

Số giáo viên:  15

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS.  Hồ Việt Hùng

Tốt nghiệp đại học: Năm 1993  - Trường Đại học Thuỷ lợi Moskva - Liên Bang Nga. Ngành xây dựng kỹ thuật Thuỷ lợi.

Tiến sĩ: Năm 1998 - Trường Đại học kỹ thuật Môi trường Quốc gia Moskva.

Điện thoại:      0912.166306

Email: hohung.thuyluc@wru.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn:   TS. Nguyễn Văn Tài

5. Bộ môn Trắc địa

Số giáo viên:  10

Trưởng Bộ môn:      TS.  Lã Phú Hiến