Giới thiệu bộ môn Cấp thoát nước

Tháng 10 năm 1962, Bộ môn ghép Trạm bơm - Thuỷ điện - Điện kỹ thuật được thành lập; sau đó,  Bộ môn Máy bơm và Trạm bơm được tách riêng năm 1971. Đến năm 2001, chuyên ngành Cấp thoát nước chính thức được mở tại Trường Đại học Thủy lợi và Bộ môn được đổi tên thành Trạm bơm - Cấp thoát nước. Đến ngày 08/11/2004, Bộ môn Cấp thoát nước được tách từ Bộ môn Trạm bơm - Cấp thoát nước. 

Trải qua gần 20 năm đào tạo ngành Cấp thoát nước, Bộ môn đã có những bước phát triển không ngừng và có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Thủy lợi. Hiện nay, Bộ môn có 13 giáo viên, trong đó có 1 giáo sư, 1 phó giáo sư, 3 tiến sĩ, 5 thạc sĩ và  3 kỹ sư. Bộ môn đảm trách các bậc đào tạo từ kĩ sư đến tiến sĩ và các loại hình đạo tạo gồm tập trung và không tập trung trên phạm vi cả nước. Khoảng 2000 kĩ sư và gần 100 thạc sĩ ngành Cấp thoát nước được đào tạo từ Bộ môn đã tỏa đi công tác ở mọi miền của đất nước. Song song với công tác đào tạo, Bộ môn cũng thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu và dự án phục vụ sản xuất lớn của ngành. 

Website: http://capthoatnuoc.tlu.edu.vn