Hội thảo khoa học đề tài" Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thuỷ lợi"

3/21/2023 12:09:00 PM
PGS. TS Lê Văn Chín, đại diện nhóm nghiên cứu, trình bày báo cáo: “Phương pháp nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, tiêu các cây trồng cạn chủ lực”.

Ngày 17/3/2023 tại hội trường Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tổ chức thành công Hội thảo của đề tài “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thuỷ lợi" do Viện Quy hoạch thuỷ lợi chủ trì và Khoa Kỹ Thuật Tài Nguyên-Trường Đại học Thủy Lợi nước cùng thực hiện.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học đến từ các đơn vị như: Cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục trồng trọt, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Hội tưới tiêu Việt Nam, các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi và các giảng viên của Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước Trường Đại học Thủy lợi.

Trong khuôn khổ Hội thảo, phía Viện Quy hoạch Thuỷ lợi PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn đã trình bày báo cáo: “Cách tiếp cận, phương pháp luận và các khái niệm, định nghĩa liên quan đến mức đảm bảo tưới, tiêu cho cây trồng cạn”. Về phía trường đại học Thuỷ lợi, đại diện nhóm nghiên cứu, PGS. TS Lê Văn Chín trình bày báo cáo: “Phương pháp nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, tiêu các cây trồng cạn chủ lực”.

Các kết quả bước đầu của đề tài đều được đánh giá rất cao và đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học tham gia Hội thảo...Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo.

Hình  Đại diện đơn vị Chủ trì (ThS Đỗ Văn Thành-Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi) và đơn vị phối hợp (PGS. TS Lê Văn Chín – Trưởng Khoa-Viện Trưởng Viện Kỹ thuật tài nguyên nước, Đại học Thuỷ lợi)

 

Hình Các nhà khoa học tham dự hội thảo

Các tin khác