CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023 - KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

4/26/2023 8:49:00 AM
Bên cạnh công tác giảng dạy, giảng viên của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tham gia các đề tài khoa học, tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Thành quả đạt được là những công trình khoa học được công bố trong các tạp chí khoa học trong nước, một số kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

I. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022/2025 Nhà nước    Lê Văn Chín    Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước
2 Nghiên cứu xây dựng, đánh giá tác động của các kịch bản mưa, lũ cực hạn đến hồ chứa lớn lưu vực sông Đà dựa trên nền tảng tích hợp mô hình khí tượng – thủy văn và thuật toán chuyển vị động lực các điều kiện khí quyển 2022/2025 Nhà nước    Nguyễn Tiến Thành    Thư ký BM Thủy văn và BĐKH

 

II. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh thái chi phí thấp để cải thiện chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng 2022/2025 Bộ    Lê Văn Chín    Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước
2 Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi 2022/2025 Bộ    Lê Văn Chín    Trưởng nhóm nghiên       cứu Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước
3 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo nguồn nước mặt phục vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia. Áp dụng cho khu vực Tây nguyên 2023/2024 Bộ    Trần Kim Châu    Chủ nhiệm Viện thủy văn Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Thủy Lợi
4 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước khu vực lân cân nghĩa trang 2022/2023 Bộ    Nguyễn Thị Hằng Nga    Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
5 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị kiểm soát chất lượng
nguồn cấp nước mặt
2022/2023 Bộ    Đặng Minh Hải    Chủ nhiệm Bộ môn Cấp thoát nước
6 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn kỹ thuật
sử dụng đường ống dẫn nước trong công trình thủy lợi
vùng trung du và miền núi
2023/2025 Bộ    Đặng Minh Hải    Chủ nhiệm Bộ môn Cấp thoát nước
7 Nghiên cứu xây dựng công nghệ tích hợp quy trình vận hành liên hồ chứa dự báo lũ hạ du lưu vực sông Hồng -Thái Bình 2023/2024 Bộ    Ngô Lê An    Chủ nhiệm Bộ môn Thuỷ văn & BĐKH
8 Nghiên cứu mô phỏng ngập lũ cho vùng Nam Trung Bộ, áp dụng cho lưu vực điển hình 2023/2025 Bộ    Vũ Thanh Tú    Thư ký  
9 Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước,
tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực
và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp
trong HTTL
2022/2024 Bộ    Trần Quốc Lập    Thành viên chính Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
10 Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước,
tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực
và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp
trong HTTL
2022/2024 Bộ    Trần Tuấn Thạch    Thành viên chính Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước

 

III. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu xói cục bộ hạ lưu công trình
thủy lợi
bằng mô hình toán ba chiều và dự báo
chiều sâu hố xói bằng trí tuệ nhân tạo
2021/2023    Đề tài Trọng điểm Cấp       trường    Lê Thị Thu Hiền    Chủ nhiệm Bộ môn Thủy lực
2 Development of coupling between data-driven model and lateral distribution method for simulating flow dynamics in the irrigation and drainage system: an application in the Bac Hung Hai irrigation and drainage system 2022/2023    Đề tài được tài trợ bởi         viện phát triển Pháp           (IRD)    Phạm Văn Chiến    Chủ nhiệm Bộ môn KTS & QLTT
3 Numerical investigate hydraulic
characteristics of free surface flow
over Ta Trach weir coupling with inline culvert
2022/2023    Đề tài được tài trợ bởi         viện phát triển Pháp           (IRD)    Lê Thị Thu Hiền    Chủ nhiệm Bộ môn Thủy lực

Các tin khác