CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT MỰC NƯỚC VÀ DUNG TÍCH HỒ CHỨA

12/18/2023 2:03:00 PM

Trong những năm gần đây vệ tinh quan sát trái đất ngày càng được đưa lên quỹ đạo nhiều. Các vệ tinh cung cấp ảnh miễn phí như Landsat 8, Sentinel có chất lượng ảnh và độ phân giải ảnh ngày càng tốt mở ra cơ hội cho nhiều ứng dụng mới trong lĩnh vực tài nguyên nước. Những năm gần đây ảnh vệ tinh Sentinel đã được cung cấp với độ phân giải tốt hơn, ảnh Sentinel 1A, 1B là ảnh radar nên không bị ảnh hưởng bởi mây cũng như các nhiễu khí quyển nên có chất lượng ảnh tốt. Ảnh vệ tinh Sentinel có độ phân giải không gian và thời gian tốt trong những năm gần đây đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng hơn trong ngành tài nguyên nước. 

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc ở lưu vực sông Mê Công ngoài lãnh thổ Việt Nam” đã được nghiệm thu. Đề tài do GS.TS Nguyễn Quang Kim làm chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu là các thầy cô giảng viên khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước đã nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng viễn thám trong trong giám sát mực nước và dung tích hồ chứa.

Nghiên cứu đã phân tích các ảnh và tính toán diện tích mặt nước hồ tại thời điểm thu nhận được ảnh.  Sử dụng đường đặc tính hồ (Z~F~V) đã được xây dựng từ mô hình số hóa độ cao DEM  tính ra được mực nước hồ tại thời điểm chụp ảnh để so sánh với mực nước hồ thực đo trên trang Web của EVN để hiệu chỉnh và kiểm định lại phương pháp, kết quả tính toán.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể áp dụng được cho những hồ chứa khó tiếp cận số liệu, đặc biệt là những hồ chứa nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam trên các lưu vực xuyên biên giới như Sông Hồng và Sông Mê Công.

Kết quả đánh giá mực nước, dung tích hồ giữa tính toán từ ảnh vệ tinh và từ thực đo của các hồ được minh họa trong các hình dưới đây

Đường quá trình mực nước hồ Ialy giữa tính toán và thực đo năm 2019

Đường quá trình dung tích hồ Ialy giữa tính toán và thực đo năm 2019

Đường quá trình mực nước hồ Pleikrong giữa tính toán và thực đo năm 2019

Đường quá trình dung tích hồ Pleikrong giữa tính toán và thực đo năm 2019

 

 

Các tin khác