BẢO VỆ THÀNH CÔNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THOÁT NƯỚC, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO KHU VỰC HÀ NAM”

12/18/2023 8:22:00 AM
Chiều ngày 14/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên, có tính đến biến đổi ký hậu, nước biển dâng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Chiều ngày 14/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên, có tính đến biến đổi ký hậu, nước biển dâng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nhiệm vụ KHCN này này do Viện kỹ thuật công trình chủ trì, PGS. TS. Ngô Lê Long – Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước – Trường Đại học Thủy lợi làm Chủ nhiệm. Nhiệm vụ tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Đánh giá hiện trạng tiêu thoát nước, tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại khu vực Hà Nam; Đánh giá khả năng tiêu thoát nước, tình trạng ô nhiễm môi trường nước theo các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực Hà Nam; Đề xuất giải pháp đầu tư đồng bộ nhằm tăng cường tiêu thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sau một năm thực hiện, BCN đề tài đã ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật hiện đại như: Khảo sát hiện trạng bằng thiết bị bay không người lái, mô phỏng diễn biến chất lượng nước, ngập lụt bằng mô hình toán. Kết quả của đề tài được Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh và đơn vị trực tiếp sử dụng là UBND TX. Quảng Yên đánh giá cao. Kết quả của đề tài có thể được sử dụng để làm cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển TX, cũng như lập các dự án đồng bộ nhằm tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Hà Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ nhiệm vụ tại Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh.

PGD Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội đồng

 

PGS. TS. Ngô Lê Long đại diện BCN đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Đại diện các cơ quan tại địa phương nhận xét về kết quả nghiên cứu

 

 

GĐ Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh phát biểu kết luận tại Hội đồng

Người viết bài: Lã Phú Hiến - BM Trắc địa