HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

12/26/2021 11:09:00 AM
Ngày 22/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tổ chức Hội nghị Công bố Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đồng chủ trì với Bà Rana Flowers – trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện các Bộ, ngành, cơ quan trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của 59 tỉnh/thành phố (tham gia với hình thức trực tuyến); đại diện các tổ chức quốc tế (Đại sứ quán Hà Lan, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Quỹ Unilever, Tổ chức BORDA Việt Nam, Tổ chức World Vision…)

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh nước sạch là nhu cầu cơ bản trong đời sống con người, mang tính xã hội sâu sắc. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 cho thấy mặc dù đã đạt những kết quả đáng khích lệ song nước sạch nông thôn vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức về tính hiệu quả, bền vững của các công trình, về số lượng, chất lượng nước, về nguồn lực đầu tư và tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Từ những tồn tại, khó khăn, xuất phát từ yêu cầu thực tế, ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cấp nước và vệ sinh nông thôn hướng tới phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Rana Flowers – trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng nguồn nước, vệ sinh vùng nông thôn giai đoạn vừa qua và khẳng định Chiến lược mới được ban hành đóng vai trò quan trọng, là công cụ chính sách trọng yếu trong định hướng phát triển nước sạch và vệ sinh nông thôn trong giai đoạn sắp tới, góp phần giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của đại dịch Covid mà Việt Nam đang phải đối mặt. Bà Rana Flowers cũng đề xuất 3 nội dung khi thực hiện chiến lược là đầu tư đủ và đầu tư sáng suốt; cam kết vững chắc để đảm bảo không ai ở lại phía sau; phương pháp tiếp cận đa dạng và phối hợp liên ngành, cần được lồng ghép vào các kế hoạch quốc gia, cấp tỉnh, ngành…Điều đó đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp tốt của các bên liên quan. UNICEF cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược này.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang và Cà Mau cũng đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt Chiến lược trong thời gian tới như: Trung ương bố trí nguồn vốn sửa chữa các công trình nước sạch nông thôn, công tác quản lý vận hành công trình nước sạch sau đầu tư; xây dựng các quy định về xã hội hóa, chính sách hỗ trợ cho danh nghiệp đầu tư công trình nước sạch cho những vùng đặc biệt khó khăn và sớm hoàn thiện việc tính đúng, tính đủ giá nước sạch nông thôn…. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong giai đoạn tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để bố trí nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Theo đó, Bộ sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nước sạch nông thôn; hoàn chỉnh hệ thống quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện tổ chức quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn đảm bảo hiệu quả, bền vững, thích ứng thiên tai, biến đổi khí hậu; hướng dẫn triển khai hợp phần cấp nước sạch nông thôn lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội rà soát, sửa đổi bổ sung chính sách tín dụng về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương hoàn thiện kiện toàn tổ chức đơn vị sự nghiệp về nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn; tập trung vốn đầu tư công trung hạn để đầu tư công trình nước sạch và và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Chiến lược; ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; xây dựng và thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá nước sạch nông thôn, đồng thời sớm có chính sách hỗ trợ giá nước phù hợp đặc thù vùng, miền đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả.

Nguồn: NN&NSNT