DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC NƯỚC THẤM LỌC TỪ SÔNG Ở VIỆT NAM PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT”-AQUAVIET

9/16/2022 2:21:00 PM

Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học khoa học ứng dụng Dresden cùng 10 đối tác phía Đức đã triển khai đề tài nghiên cứu theo nghị định thư hợp tác giữa hai nước Đức và Việt Nam. PGS.TS. Đoàn Thu Hà - Trưởng bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Thủy lợi đảm nhận vai trò điều phối viên phía Việt Nam của Dự án AquaViet. Thời gian thực hiện là 4 năm từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2022.

Mục tiêu của dự án là phát triển công nghệ, cung cấp các tài liệu và thiết kế mô hình cấp nước an toàn bền vững nhằm phát triển, ứng dụng một cơ sở tổng hợp để đánh giá tính khả thi của giải pháp lọc thềm sông ở Việt Nam; Đánh giá chất lượng nước và đánh giá nguy cơ ô nhiễm của lớp lọc thềm sông, kiểm tra chất lượng nước sông sử dụng phương pháp lấy mẫu tiên tiến và phát triển các giải pháp có liên quan của phương pháp thấm thềm sông; Thử nghiệm và áp dụng các phương pháp bao gồm kỹ thuật quang phổ (fingerprints) theo dõi trực tuyến, mổ phỏng địa-thủy lực; Kiểm tra thử nghiệm hệ thống, đánh giá và kiến nghị áp dụng các kỹ thuật/công nghệ giám sát chất lượng nước và khử trùng nước mới, sáng tạo, trực tuyến, tự động cao trong điều kiện hiện trường; Nghiên cứu cơ sở việc triển khai công nghệ nước thấm thềm sông ở Việt Nam, tạo cơ sở cho ADB tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu khác để chuẩn bị cho việc đầu tư; Tư liệu hóa các cải tiến đối với công nghệ nước thấm thềm sông được thử nghiệm trong dự án.

Các sản phẩm thu được sau dự án: Tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ khai thác và xử lý nước thấm từ sông tại Việt Nam; Báo cáo ứng dụng phát triển công nghệ khai thác và xử lý nước thấm từ sông; Hướng dẫn giải pháp công nghệ khai thác, xử lý nước thấm từ sông (lựa chọn địa điểm, thiết kế công trình, khai thác và xử lý, giám sát và quản lý vận hành); Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật tương ứng với công nghệ: Thiết kế điển hình hai loại giếng/công trình nhằm khai thác nước từ sông; thiết kế điển hình hai nhà máy xử lý nước tương ứng với từng công suất và chất lượng; Bản đồ công nghệ nước thấm lọc thềm sông và công nghệ xử lý nước cho khu vực phía Bắc Việt Nam; 2 giếng thử nghiệm và một nhà máy xử lý nước (100 m3/ngày). Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ đào tạo 2 thạc sỹ và 1 tiến sỹ, xuất bản 2-3 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín quốc tế cũng như lập hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích hoặc sáng chế.

Một số hình ảnh liên quan đến các hoạt động của dự án:

Buổi làm việc với Ban lãnh đạo công ty cấp nước Bắc Ninh

Đoàn chuyên gia đi lấy mẫu phân tích chất lượng nước sông Hồng và nước giếng ở nhà dân, khu vực Ba Vì, Hà Nôi

Thí nghiệm lắp đặt bộ xử lý nước ở Bắc Ninh