ĐOÀN QUẢNG BÁ TUYỂN SINH BỘ MÔN TRẮC ĐỊA LÀM VIỆC TẠI THÁI BÌNH

5/22/2022 7:01:00 PM
Ngày 18/05/2022, đoàn Quảng bá tuyển sinh (QBTS) Bộ môn Trắc địa đã tới 3 trường THPT trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là: THPT Nguyễn Trãi, THPT Phạm Quang Thẩm và THPT Vũ Tiên, đây cũng là các trường mà Bộ môn Trắc địa đã tới QBTS năm 2020.

Ngày 18/05/2022, đoàn Quảng bá tuyển sinh (QBTS) Bộ môn Trắc địa đã tới 3 trường THPT trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là: THPT Nguyễn Trãi, THPT Phạm Quang Thẩm và THPT Vũ Tiên, đây cũng là các trường mà Bộ môn Trắc địa đã tới QBTS năm 2020.

Tại các trường THPT này, đoàn QBTS đã làm việc với Ban giám hiệu (BGH) và Ban tư vấn tuyển sinh của trường. Nhờ có mối quan hệ từ trước nên công tác QBTS của bộ môn tại 3 trường này đều rất thuận lợi. BGH nhà trường đã cử người hướng dẫn và ưu tiên bố trí dán Bảng thông tin tuyển sinh của Trường Thủy lợi ở những vị trí nổi bật, thuận lợi cho học sinh xem thông tin. Ngoài ra, Ban tư vấn tuyển sinh của trường cũng đã tổ chức các buổi trao đổi nhanh, phát tài liệu tuyển sinh tận tay học sinh, giúp các em tiếp cận được các thông tin tuyển sinh của các ngành thuộc Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước nói riêng, cũng như của Trường Thủy lợi nói chung. Nhìn chung, các em học sinh tại các trường THPT này đều rất hào hứng với những hình ảnh đẹp cũng như các Chương trình học bổng giá trị của Khoa, của Trường. Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật trong đợt đi QBTS của Bộ môn Trắc địa tại Thái Bình.

Hình 1. Thông tin tuyển sinh được dán ở những vị trí nổi bật

 

Hình 2. Tài liệu tuyển sinh được Ban tư vấn tuyển sinh của trường THPT phát tận tay học sinh

                                                                                          Người viết bài: Lã Phú Hiến – BM. Trắc địa