TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI ĐỒNG TÂM

4/12/2022 6:12:00 PM
Ngày 6/4/2022 đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Trường ĐH Thủy lợi và Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm. Hợp tác giữa hai đơn vị mở ra cơ hội trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cấp thoát nước; tăng cường cơ hội cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp.

Chi tiết xem tại:
http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-thuy-loi-ky-ket-bien-ban-15105