Thông tin tuyển dụng của Công ty Cổ phần công nghệ REMY Việt Nam

3/11/2019 8:41:00 AM
Mục đích công việc: Khảo sát phục vụ lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng/hạ tầng kỹ thuật; Lập bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công trong công tác đấu thầu và thi công công trình; Kiểm tra các hoạt động thi công tại công trình để đạt các tiêu chí về chất lượng, tiến độ, chi phí...

Thông tin chi tiết vui lòng mở file: