THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

4/19/2022 3:47:00 PM
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2022. Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2022. Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

8580202

25

2

Địa kỹ thuật xây dựng

8580211

20

3

Kỹ thuật xây dựng

8580201

20

4

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

8580203

20

5

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8580205

20

6

Kỹ thuật tài nguyên nước

8580212

30

7

Kỹ thuật cấp thoát nước

8580213

50

8

Thủy văn học

8440224

30

9

Khoa học môi trường

8440301

30

10

Kỹ thuật môi trường

8520320

20

11

Quản lý xây dựng

8580302

230

12

Quản lý kinh tế

8340410

50

13

Quản trị kinh doanh

8340101

20

14

Kinh tế xây dựng

8580301

20

15

Kỹ thuật cơ khí

8520103

20

16

Kỹ thuật điện

8520201

25

17

Công nghệ thông tin

8480201

20

 

Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY 

 

Ứng viên đăng ký xét tuyển trực tuyến tại link sau:  http://dkxt.tlu.edu.vn