Các bài báo khoa học về Kỹ thuật và Quản lý tưới

A. NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ TƯỚI, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TƯỚI

 

 

 

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Một số ý kiến về tính toán cân bằng nước trong tính toán tưới

Thái Bá Thịnh

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

2

Nghiên cứu kỹ thuật tưới mặt đất hợp lý cho cây ngô trên vùng đất đỏ Bazan Tây Nguyên

Bùi Hiếu                 Ngô Đăng Hải

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

3

Mốt số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của độ lớn mức tưới, thời điểm và chu kỳ tưới đến các quá trình tạo thành năng suất cà phê

Bùi Hiếu                Nguyễn Trọng Hà

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

4

Nghiên cứu xác định chế độ tưới gốc kết hợp các biện pháp giữ ẩm hợp lý cho cà phê ở Tây Nguyên

Bùi Hiếu                  Ngô Đăng Hải

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

5

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chế độ tưới với mức tưới lớn cho cà phê kinh doanh ở Đắc Lắc - Tây Nguyên

Bùi Hiếu                 Nguyễn Trọng Hà

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

6

Thực nghiệm nghiên cứu một số chỉ tiêu cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng kỹ thuật tưới gốc cho cà phê

Bùi Hiếu                   Vũ Huy

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

7

So sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các loại kỹ thuật tưới cho cà phê

Bùi Hiếu                   Vũ Huy

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

8

Mô hình truyền ẩm trong vùng đất không bão hòa

Nguyễn Thu Hiền

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

9

Mô hình cân bằng muối và nước trong vùng rễ cây

Nguyễn Thu Hiền

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

10

Nghiên cứu tưới rãnh theo dòng không ổn định

Tống Đức Khang

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

11

Tính toán thấm của nước ở ruộng lúa khi xét đến sự thay đổi của Gradient thấm

Tống Đức Khang

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

12

Một phương pháp tính nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng

Nguyễn Nhuyễn Nguyễn Thái Quyết

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

13

Mô phỏng sự vận động ẩm trong đất chưa bão hòa và vấn đề xác định lượng cấp nước của đất tầng sâu và nước ngầm cho cây trồng

Nguyễn Quang Kim

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

14

Một số phương pháp tính toán tối ưu lịch trình tưới cho cây trồng cạn

Nguyễn Thu Hiền

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

15

Mô hình hóa hút nước của rễ cây

Lê Thị Nguyên

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

16

Mô hình tính toán hệ thống cây trồng tối ưu trong điều kiện tưới nước

Lê Thị Nguyên

KHKT Thủy lợi và MT, số 03, 11/2003

17

Nghiên cứu đánh giá một số công thức tính lượng bốc hơi mặt ruộng

Bùi Hiếu

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

18

Kỹ thuật, công nghệ tưới và chất lượng nước tưới

Bùi Hiếu

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

19

Ảnh hưởng của mặn đến đất canh tác và sinh trưởng của cây trồng

Lê Thị Nguyên

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

20

Một số ý kiến bước đầu về sử dụng an toàn nước thải để tưới cho cây trồng trong điều kiện Việt Nam

Nguyễn Thị Hằng Nga

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

21

Xác định lượng bốc hơi mặt nước trên đồng muối và ứng dụng trong thiết kế đồng muối phơi nước

Phạm Việt Hòa

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tưới rãnh và tưới nhỏ giọt đến sự phân bố độ ẩm và năng xuất khoai tây vụ đông trên đất phù sa sông Hồng không được bồi hàng năm vùng Từ Liêm – Hà Nội

Nguyễn Thị Hằng Nga Lê thị Nguyên

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

23

Ảnh hưởng của lịch tưới ở các giai đoạn sinh trưởng của cây ngô đường và xác định thời kỳ tới hạn nước dựa vào chỉ số ngày khô hạn

Lê Thị Nguyên

KHKT Thủy lợi và MT, số 4, 2004

24

Nghiêm cứu mô hình tưới tiết kiệm cho cây dứa vùng đất dốc, nông trường sông Bôi, tỉnh Hòa Bình

Đinh Vũ Thanh          Đoàn Doãn Tuấn

KHKT Thủy lợi và MT, số 17, 2007

25

Giới thiệu phương pháp khống chế tưới – phương pháp tưới tiết kiệm nước trong ruộng lúa

Hoàng Cẩm Châu

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước: 11-2009

26

Tưới tiết kiệm nước cho dứa vùng Đồng Giao, Ninh Bình

Phạm Thị Minh Thư Nguyễn Trọng Hà

KHKT Thủy lợi và MT, số 27, 11/2009

27

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán chế độ tưới tiết kiệm nước cho lúa

Nguyễn Xuân Đông Phạm Tất Thắng    Trần Viết Ổn

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

28

Nghiên cứu mối quan hệ giữa mưa thực tế và mưa hiệu quả của vùng Hà Nam và TP Hà Nội

Trần Viết Ổn    Nguyễn Xuân Đông

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

29

Ảnh hưởng của chế độ nước mặt ruộng đến năng suất lúa, mức tưới và lượng mưa hiệu quả

Trần Viết Ổn

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

30

Tương quan giữa cường độ phát thải khí metan và cường độ bốc – thoát hơi nước mặt ruộng lúa xuân vùng đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Văn Tỉnh

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 05 – 2010

31

Xác định đồng thời hệ số tưới tiêu cho lúa bằng mô hình toán – áp dụng cho vùng Bắc Ninh

Dương Thanh Lượng

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 05 – 2010

32

Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi vùng ven đô TP Hà Nội

Trần Chí Trung

KHKT Thủy lợi và MT, số 28, 03/2010

33

Kết quả nghiên cứu ứng dụng quy trình tưới tiết kiệm nước cho lúa tại Phương Đình – hệ thống Đan Hoài

Trần Viết Ổn             Phạm Tất Thắng      Giang Thu Thảo

KHKT Thủy lợi và MT, số 29, 06/2010

34

Báo cáo kết quả thí nghiệm thực hiện quy trình tưới tiết kiệm nước cho lúa tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Việt Anh   Trần Viết Ổn

KHKT Thủy lợi và MT, số 31, 12/2010

35

Đề xuất kết quả nghiên cứu quan hệ tương quan giữa lượng mưa hiệu quả và lượng mưa thực tế để xác định lượng mưa hiệu quả trong tính toán chế độ tưới lúa tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Đức Châu Ngô Văn Hương

KHKT Thủy lợi và MT, số 32, 03/2011

36

Nghiên cứu xây dựng đường quan hệ tương quan giữa lượng mưa thực tế - tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Đức Châu Ngô Văn Hương

KHKT Thủy lợi và MT, số 32, 03/2011

37

Cơ sở lí luận nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng mưa thực tế và lượng mưa hiệu quả của các vùng thuộc các hệ thống thủy nông tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Đức Châu Ngô Văn Hương

KHKT Thủy lợi và MT, số 32, 03/2011

38

Nghiên cứu xác định chế độ tưới Nho và Thanh Long vùng Nam Trung Bộ bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt

Vũ Thế Hải       Nguyễn Quang An

KHKT Thủy lợi và MT, số 34, 09/2011

39

Nhu cầu nước, chế độ tưới thích hợp cho lúa được canh tác theo phương pháp truyền thống và cải tiến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Doãn Đình Tuấn      Trần Văn Đạt        Trần Việt Dũng

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 02, 03/2011

40

Một số kết quả nghiên cứu chế độ tưới cho cây mía ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

Đoàn Doãn Tuấn   Nguyễn Xuân Thịnh Bùi Văn Cường

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 02, 03/2011

41

Kết quả nghiên cứu chế độ tưới cho cây Lạc vụ xuân vùng đồi núi phía Bắc

Trần Hùng                Hà Văn Thái              Bùi Đức Hà

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 03, 06/2011

42

Ảnh hưởng của chế độ tưới đến năng suất của cây chè trong giai đoạn chè sản xuất

Hà Văn Thái

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 03, 06/2011

43

Chế độ tưới cho cây bưởi đặc sản Đoan Hùng - Phú Thọ

Lê Thị Nguyên     Đoàn Doãn Tuấn      Trần Việt Dũng         Đặng Xuân Trường

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 05+06, 12/2011

44

Đặc tính thấm và hút ẩm của đất trồng lúa ở trạng thái không bão hòa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trần Văn Đạt

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 05+06, 12/2011

45

Kết quả nghiên cứu mô hình tưới thâm canh, tiết kiệm nước cho một số cây trồng chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc

Đoàn Doãn Tuấn   Trần Việt Dũng

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 07, 03/2012

46

Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây dược liệu trên vùng trung du miền núi phía Bắc, một hướng đi tiềm năng

Trần Hùng                Dương Thị Bích Vân

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 08, 05/2012

47

Ảnh hưởng của độ mặn và chế độ tưới đến cây vụ xuân vùng ven biển Bắc Bộ

Sái Hồng Dương Phạm Văn Đông

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 08, 05/2012

48

Phương pháp xây dựng công thức thực nghiệm tính thấm trên ruộng lúa trong giai đoạn ngập nước ở đồng bằng Bắc Bộ

Trần Văn Đạt

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 09, 07/2012

49

Kết quả thí nghiệm chế độ tưới luân chuyển ½ gốc cho cây Thanh Long – Bình Thuận

Lê Xuân Quang        Vũ Thế Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 36, 03/2012

50

Đánh giá hiệu quả của một số quy trình tưới tiết kiệm nước cho lúa áp dụng trên địa bàn Hà Nội

Phạm Tất Thắng       Lê Văn Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 38, 09/2012

51

Xác định chỉ số nhạy cảm đối với nước của lúa đồng bằng Bắc Bộ

Trần Văn Đạt

KHKT Thủy lợi và MT, số 41, 06/2013

52

Nghiên cứu quy trình tưới tiết kiệm nước, biện pháp giữ ẩm cho cà phê

Trần Viết Ổn

KHKT Thủy lợi và MT, số 42, 09/2013

B. NGHIÊN CỨU CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Giải pháp phi công trình trong cải tạo nâng cấp các hệ thống thủy nông (HTTN)

Thái Đình Hòe

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

2

Nghiên cứu đề xuất các phương án nạo vét cải tạo lòng dẫn sông Nhuệ đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân

Lê Thị Thanh Thủy

KHKT Thủy lợi và MT, số 16, 2007

3

Phương pháp tính toán lựa chọn quy mô phù hợp trong đầu tư nâng cấp các công trình hồ chứa phục vụ đa mục tiêu tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

Hoàng Đức Trưởng   Nguyễn Lương Bằng 

KHKT Thủy lợi và MT, số 36, 03/2012

4

Mô hình thí điểm nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Nhân Bình-Lý Nhân-Hà Nam

Đào Kim Lưu

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013

5

Giải pháp nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Tuấn Anh (Viện KHTL), Hà Hải Dương, Nguyễn Xuân Lâm

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013

6

N/c các giải pháp sử dụng nước ngầm thay thế nước cấp từ hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp cung cấp cho các khu nuôi thủy sản

Nguyễn Thế Anh

Hội nghị KH thường niên 2013-ĐHTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG

 

 

 

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp thích nghi trong vận hành và quản lý tối ưu các hệ thống tưới

Ngô Đăng Hải

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

2

Xác định khả năng tưới của hệ thống thủy nông

Lương Văn Hào

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

3

Kết quả nghiên cứu hệ số sử dụng kênh mương trên hệ thống thủy nông sông Kone - núi Một

Trần Châu            Nguyễn Đình Tiến

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

4

Mô hình quản lý nông nghiệp có tưới

Ngô Đăng Hải

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

5

Tính toán lưu lượng yêu cầu của hệ thống tưới theo bài toán nghịch

Thái Bá Thịnh

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

6

Tính toán phân phối lưu lượng trong hệ thống kênh tưới

Thái Bá Thịnh

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

7

Sử dụng mô hình SSM trong tính toán thời gian tưới luân phiên

Thái Bá Thịnh

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

8

Thành lập công thức tổng quát tính toán thấm trên hệ thống kênh tưới

Thái Bá Thịnh

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

9

Tính toán tổn thất nước do thấm trên kênh tưới theo mô hình toán dòng ổn định

Tống Đức Khang

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

10

Phân tích phương pháp tính toán hệ số sử dụng nước của hệ thống tưới khi lưu lượng đầu nguồn thay đổi

Tống Đức Khang

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

11

Nghiên cứu xây dựng phần mềm SCADA điều khiển và giám sát tự động từ xa trong các hệ thống tưới tiêu

Ngô Đăng Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

12

Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác điều khiển và quản lý khai thác các hệ thống tưới

Ngô Đăng Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

13

Phương pháp xây dựng chương trình quản lý điều hành hệ thống thủy nông

Bùi Hiếu

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

14

Nâng cấp và hiện đại hóa quản lý điều hành hệ thống tưới tiêu

Ngô Đăng Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

15

Một số đánh giá tác động của công trình thủy lợi đối với phát triển nông nghiệp tại hệ thống thủy nông Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Nguyễn Quang Phi

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

16

Đề xuất mô hình hệ thống thủy lợi cho những vùng khó khăn về nguồn nước ở miền núi

Phạm Ngọc Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

17

Phương pháp kế toán nước: Một ứng dụng cho lưu vực sông Hương, Việt Nam

Đinh Thanh Mừng

KHKT Thủy lợi và MT, số 6, 2004

18

Công trình thủy lợi phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác công nghiệp của các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam

Bùi Hiếu                    Trần Quốc Lập

KHKT Thủy lợi và MT, số 17, 2007

19

Nghiên cứu giải pháp quản lý giám sát công trình thủy nông từ xa thông qua mạng viễn thông

Nguyễn Đăng Tộ       Đỗ Văn Hái               Phạm Thị Hoàng Nhung

KHKT Thủy lợi và MT, số 22 - 2008

20

Đánh giá thực trạng chất lượng nước hệ thống thủy nông huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Hằng Nga Lê Thị Nguyên

KHKT Thủy lợi và MT, số 20, 03/2008

21

Phương pháp luận và cơ sở khoa học đánh giá hiệu quả tổng hợp công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu cho phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

Bùi Hiếu                 Nguyễn Xuân Phú

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước:11-2009

22

Nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

Bùi Hiếu                 Nguyễn Lương Bằng

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước:11-2009

23

Những khó khăn và giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long

Võ Thị Phương Oanh Nguyễn Đăng Tính

KHKT Thủy lợi và MT, số 25, 06/2009

24

Nghiên cứu đề xuất nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hệ thống tưới vùng đồng bằng sông Hồng

Hà Lương Thuần

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 05 – 2010

25

Phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Trần Chí Trung

KHKT Thủy lợi và MT, số 28, 03/2010

26

Ứng dụng phương pháp lý thuyết tập mờ (Fuzzy Set Theory) đánh giá hiệu quả quản lý tưới

Trần Chí Trung

KHKT Thủy lợi và MT, số 29, 06/2010

27

Phân tích thực trạng quản lý và mô hình tổ chức hợp tác dùng nước phù hợp cho hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn

Trần Chí Trung

KHKT Thủy lợi và MT, số 30, 09/2010

28

Nghiên cứu xây dựng trang web và cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý, điều hành các hệ thống thủy lợi của Hà Nội

Ngô Đăng Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 31, 12/2010

29

Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thủy nông

Ngô Đăng Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 31, 12/2010

30

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa quản lý điều hành hồ chứa nước Cửa Đạt

Nguyễn Đăng Hà

KHKT Thủy lợi và MT, số 31, 12/2010

31

Những vấn đề đặt ra trong việc quản lý khai thác HTTL sông Tích

Đặng Văn Lập

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 – 2011

32

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng lấy nước của hệ thống thủy lợi Nam Thanh tỉnh Hải Dương

Hồ Việt Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 33, 06/2011

33

Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội - Mô hình mới về quản lý khai thác công trình thủy lợi theo phương thức đặt hàng

Đoàn Thế Lợi         Đào Quang Khải

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 07, 03/2012

34

Đánh giá chính sách miễn giảm thủy lợi phí và kiến nghị bổ sung hoàn thiện

Vũ Hồng Khanh

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 08, 05/2012

35

Đổi mới tư duy thay đổi mới cơ chế để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi? Một số kinh nghiệm ở Tuyên Quang

Đoàn Thế Lợi   Nguyễn Thị Định       Đào Quang Khải

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 – 2012

36

Công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ở nước ta đang đặt ra những vấn đề gì?

Nguyễn Đình Ninh    Nguyễn Phương Hà

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 - 2012

37

Nghiên cứu đánh giá sự đồng bộ của hệ thống thủy lợi nhằm nâng cao năng lực phục vụ - Vấn đề đáng quan tâm!

Vũ Trọng Hồng

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 4 - 2012

38

Ứng dụng kế toán tài nguyên môi trường và kế toán nước vào hệ thống Núi Cốc, Thái Nguyên

Đào Văn Khiêm

KHKT Thủy lợi và MT, số 36, 03/2012

39

Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống tưới - tiêu vấn đề và kỳ vọng

Phạm Chí Trung      Nguyễn Thị Ánh Tuyết

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 12, 12/2012

40

Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu thủy lợi phục vụ điều hành tưới tiêu

Nguyễn Quốc Hiệp

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 12, 12/2012

41

Mô hình HTX dùng nước quản lý kênh liên xã ở HTTL Phú Ninh, Quảng Nam

Trần Chí Trung

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 - 2013

42

Nghiên cứu xây dựng định mức thiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý

Lê Văn Chín

KHKT Thủy lợi và MT, số 42, 09/2013

42

Phân tích ảnh hưởng của biến động giá vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương đến quản lý khai thác công trình thủy lợi-kiến nghị một số chính sách và giải pháp khắc phục

Đặng Ngọc Hạnh

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013

43

Cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển bền vững thủy lợi nội đồng bằng sông Cửu Long- bài học kinh nghiệm từ tỉnh An Giang

Đoàn Doãn Tuấn, Đỗ Văn Hùng

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013