CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2021 - KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT Tên bài báo Tên tác giả Năm công bố Tên tạp chí
1 Đánh giá thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp cho vùng cát ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Việt Bách, Đinh Thị Lan Phương 2021 Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2 Đánh giá sinh trưởng và phát triển của cây cà rốt và cây cảI củ trồng trên đất cát biển được cải tạo bằng các vật liệu tự nhiên Phạm Thị Diệp, Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Viết Ổn, Nguyễn Việt Anh 2021 Nông nghiệp và phát triển nông thôn
3 Rice Growth, Grain Zinc, and Soil Properties under Saline Irrigation Condition DInh Thi Lan Phuong, Nguyen Thi Hang Nga, Nguyen Thanh Hoa, Nguyen Thi Lien 2021 Journal of Ecological Engineering
4 Nghiên cứu sử dụng zeolite tự nhiên, than sinh học và phân rơm để hạn chế tích lũy kim loại nặng chì và cadimi trong rau ăn lá so dử dụng nước tưới ô nhiễm Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Thị Phương 2021 Thủy lợi và môi trường
5 Giảm độc tố Cadmium di động trong đất nông nghiệp ô nhiễm bằng than sinh học (phụ phẩm cây lúa) và đá perlite Nguyễn Thị Khắc, Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga 2021 Thủy lợi và môi trường
6 Sandy Soil Reclamation Using Biochar and Clay-Rich Soil Pham Thi Diep, Nguyen Thi Hang Nga, Nguyen Van Loc, Tran Viet On 2021 Journal of Ecological Engineering
7 Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong rau ăn lá do tác động của nước tưới Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hằng Nga 2021 Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam
8 Study of a Rock-Ram Fish Pass with Staggered Emergent Square Obstacles Flavia caval Miranda, Ludovic Cassan, Pascale Laurens and Tien Dung Tran 2021 Water
9 Developing a landslide susceptibility map using the analytic hierarchical process in ta van and hau thao communes, Sapa, Vietnam Le T hi Thanh Thuy, Tran The Viet, Hoang Viet Hung, Bui Thi Kien Trinh, Nguyen Ha Phuong 2021 Journal of Disaster Research
10 Machine learning-based method for forecasting water levels in irrigation and drainage systems Viet-Hung Truong, Quang Viet Ly, Van-Chin Le, Trong-Bang Vu, Thi-Thanh-Thuy Le, Tuan-Thach Tran, Peter Goethals, 2021 Environmental Technology & innovation
11 Cơ sở khoa học phương pháp tính toán chế độ tưới cho cây trồng theo TCVN 8641:2011 Lê Thị Thanh Thủy 2021 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
12 Detailed trend analysis of extreme climate indices in the upper Geum river basin Micah Lourdes Felix, Young-kyu Kim, Mikyoung Choi, Joo-Cheol Kim, Xuan Khanh Do, Thu Hien Nguyen and Kwansue Jung 2021 Water
13 Swarm-based optimizer for convolutional neural network: An application for flood susceptibility mapping Tien-Yin Chou,Thanh-Van Hoang,Yao-Min Fang,Quoc-Huy Nguyen,Tuan Anh Lai,Van-Manh Pham,Van-Manh Vu,Quang-Thanh Bui 2021 Transaction in GIS
14 Impacts of Urban Land Cover Change on Land Surface Temperature Distribution in Ho Chi Minh City, Vietnam Le Thi Thu Ha, Nguyen Van Trung, Pham Thi Lan, Tong Thi Huyen Ai, La Phu Hien 2021 Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography
15 Landslide Susceptibility Mapping for the Thao River Catchment with High Spatial Resolution Rainfall Data The Viet Tran, Manh Cuong Nguyen, Quang Toan Trinh, Hoai Nam Do, Kien-Trinh Thi Bui, Quoc Thanh Nguyen, Duc Ha Nguyen 2021 Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering
16 Xác định đỗ lỗ rỗng hữu hiệu tầng chứa nước Pleistocen khu vực huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương bằng phương pháp thực nghiệm và mô hình số Hoàng Văn Duy, Nguyễn Trung Hiếu, Tống Thanh Tùng, Đoàn Thu Hà 2021 Tạp chí Khí tượng Thủy văn
17 Tiềm năng khai thác nước thấm từ sông vùng đồng bằng Bắc Bộ Đoàn Thu Hà, Hoàng Văn Duy, Tống Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đản 2021 Tạp chí Khí tượng Thủy văn
18 Riverbank Filtration – A potential water source exploitation for the Red River Delta region NGUYEN Trung Hieu, DOAN Thu Ha, HOANG Van Duy, TONG Thanh Tung 2021 Journal of the Polish Mineral Engineering Society
19 Thiết kế công trình nước sạch nông thôn Đoàn Thu Hà - Trần Mạnh Cường 2021 Nhà xuất bản xây dựng