Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial
You are here:   HOME

 

 

 Khoa học Công nghệ

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ THỦY LỰC

Viện Kỹ thuật TNN đã sưu tầm được một số bài báo về thủy lực như sau:
@import url(http://kttnn.tlu.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Vấn đề thiết kế cải tạo tối ưu mặt cắt kênh hình thang

Tống Đức Khang

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy lợi - 1984

2

Một số vấn đề thủy lực hạ lưu các công trình tháo nước ở đồng bằng và ven biển

Hoàng Tư An

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy lợi - 1994

3

Tác dụng của hệ nội lực lên sự chuyển động của dòng chất lỏng không nhớt

Đặng Văn Ba

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

4

Giải bài toán về sóng vỡ đập

Nguyễn Cảnh Cầm

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

5

Ứng dụng phương pháp tính toán dòng chảy không ổn định để tính toán dòng chảy ổn định trong bài toán “tính toán quá trình chuyển tiếp của trạm thủy điện”

Nguyễn Văn Sơn

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 06 – 2003

6

Thông số phân tán thủy động lực học thuộc cơ chế lan truyền mặn trong đất và nước dưới đất

Trịnh Trọng Hàn     Nguyễn Văn Hoàn    Đặng Tiến Dũng

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 06 – 2003

7

Xây dựng một sơ đồ tính truyền chất 1D trên cơ sở hàm Spline bậc 2

Nguyễn Ân Niên       Bùi Việt Hưng

KHKT Thủy lợi và MT, số 01, 2003

8

Cải tiến mô hình thủy lực VRSAP diễn toán dòng chảy vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Đình Thanh

KHKT Thủy lợi và MT, số 01, 2003

10

Giải phân rã hệ phương trình REYNOLDS hai chiều đứng bằng pháp phần tử hữu hạn hai giai đoạn với độ chính xác cao

Lê Văn Nghị         Hoàng Tư An             Trần Quốc Thưởng

KHKT Thủy lợi và MT, số 02, 09/2003

11

Lựa chọn độ sâu hợp lý khi thí nghiệm thủy lực trên mô hình vật lý trong máng thí ngiệm

Hà Văn Khối

KHKT Thủy lợi và MT, số 03, 11/2003

12

Công thức xác định hệ số nhám trung bình nTB trong các lòng dẫn có các thành nhám khác nhau

Phan Xuân Khoát

KHKT Thủy lợi và MT, số 04, 2004

13

Dòng chảy không gian không ổn định trong hệ thống kênh dẫn hở của trạm thủy điện

Hoàng Tư An, Nguyễn Văn Sơn

KHKT Thủy lợi và MT, số 05, 2004

14

Thuật giải đồng thời hệ phương trình REYNOLDS hai chiều đứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn hai giai đoạn với độ chính xác cao

Lê Văn Nghị

KHKT Thủy lợi và MT, số 06, 2004

15

Hệ số khuếch tán đứng và sức tái phù sa của dòng chảy

Đỗ Tiến Lanh

KHKT Thủy lợi và MT, số 06, 2004

16

Về tính toán thủy lực cống lấy nước dưới đập có van điều tiết ở hạ lưu

Nguyễn Chiến         Lương Thị Thanh Hương

KHKT Thủy lợi và MT, số 06, 2004

17

Mở rộng lý thuyết về nước chảy không ổn định và bể tiêu năng

Hoàng Tư An          Phạm Ngọc Quý, Vũ Quốc Công

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

18

Một cách tiếp cận vấn đề tổn thất cột nước của dòng chất lỏng thực chảy ổn định

Đặng Văn Ba

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

19

Đặc trưng nối tiếp bằng nước chảy ở chân dốc

Hoàng Tư An, Lê Thị Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

20

Nghiên cứu so sánh quy luật sức cản thủy lực của dòng chảy đều và dòng chảy ổn định không đều thay đổi chậm trong các lòng dẫn nhẵn kỹ thuật

Phan Xuân Khoát

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

21

Nghiên cứu xâm nhập mặn sử dụng bài toán lan truyền các nguồn nước thành phần: cách tiếp cận thứ nhất - nghiên cứu theo các nguồn nước mặn thành phần

Tăng Đức Thắng

KHKT Thủy lợi và MT, số 11, 2005

22

Nghiên cứu xâm nhập mặn sử dụng bài toán lan truyền các nguồn nước thành phần: Cách tiếp cận thứ hai - theo các nguồn nước không mặn và cách tiếp cận thứ ba theo hỗ hợp nguồn nước mặn và không mặn

Tăng Đức Thắng      

KHKT Thủy lợi và MT, số 12, 2005

23

Một số vấn đề thủy lực hạ lưu các công trình tháo nước ở đồng bằng và ven biển

Lê Thu Hiền,              Hoàng Nam Bình

KHKT Thủy lợi và MT, số 13, 2006

24

Tính toán thủy lực đường tràn kiểu dốc nước

Lê Thu Mai                 Lê Xuân long            Nguyễn Xuân Cường

KHKT Thủy lợi và MT, số 20, 2008

25

Sơ đồ kết cấu và tính toán thủy lực Cống tiêu nước đáy ao nuôi tôm thâm canh kiểu ống chữ T đục lỗ

Mai Thế Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 20, 03/2008

26

Tính toán thủy lực đường tràn kiểu dốc nước

Lê Thu Mai                 Lê Xuân long            Nguyễn Xuân Cường

KHKT Thủy lợi và MT, số 20, 03/2008

27

Sai số khi xác định bằng thí nghiệm mô hình của hệ số lưu lượng qua đập tràn nhám đỉnh rộng chảy không ngập

Lê Văn Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 20, 03/2008

28

Kết quả nghiên cứu hệ số động năng CORIOLIS (α) trong máng kính

Lê Văn Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 20, 03/2008

29

Hiện tượng tách dòng trong nước nhảy đáy không ngập

Hoàng Tư An             Lê Thị Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 21, 06/2008

30

Nghiên cứu khả năng tháo nước của đập tràn mặt cắt WES

Đặng Quốc Tuấn

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 01 – 2009

31

Một số đặc trưng thủy lực của hệ thống tưới tiêu kết hợp vùng chịu ảnh hưởng triều

Hoàng Tư An, Lê Thị Thu Hiền

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước:11-2009

32

Hệ số lưu lượng của dòng chảy qua đập tràn xiên góc

Nguyễn Bá Tuyên

KHKT Thủy lợi và MT, số 24, 03/2009

33

Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng dòng chảy mùa kiệt hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy

Trần Đình Hợi, Lê Văn Nghị, Hoàng Nam Bình,       Hoàng Đức Vinh

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 07 – 2010

34

Nghiên cứu xác định khả năng tháo qua tràn có ngưỡng kiểu phím piano và ứng dụng vào công trình tràn xả lũ cho hồ chứa nước và đập dâng

Nguyễn Thanh Hải,    Tăng Đức Thắng,    Phạm Văn Song, Đinh Sỹ Quát

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 17 – 2010

35

Nghiên cứu ứng dụng mặt cắt đập tràn thực dụng dạng Creage-ophixerop và Wes ở công trình tháo lũ cột nước cao

Nguyễn Danh Oanh

KHKT Thủy lợi và MT, số 29, 06/2010

36

Đánh giá ảnh hưởng của các cầu qua sông tới khả năng thoát lũ trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội

Nguyễn Ngọc Quỳnh

KHKT Thủy lợi và MT, số 29, 06/2010

37

Nghiên cứu ảnh hưởng của các cầu giao thông đến dòng chảy hệ thống sông Hồng khu vực Hà Nội

Hồ Việt Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 30, 09/2010

38

Xác định hệ số nhám trong sông từ tài liệu đo lưu tốc

Nguyễn Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 30, 09/2010

39

Ứng dụng thiết bị aeroprobe trong nghiên cứu thủy lực dòng chảy có vận tốc lớn

Phạm Anh Tuấn, Lê Văn Nghị

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 03, 06/2011

40

Bài toán xuất xứ khối nước ứng dụng trong tính toán lan truyền ô nhiễm vùng nuôi trồng thủy sản và đề xuất quy trình vận hành hợp lý hệ thống công trình thủy lợi nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống

Tăng Đức Thắng,       Phạm Đức Nghĩa,    Nguyễn Văn Lân

KH & CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 4, 10/2011

41

Kết quả nghiên cứu xây dựng chương trình thủy lực tính toán khẩu độ cống hợp lý dưới bờ ao vùng ngập lũ ĐBSCL

Nguyễn Phú Quỳnh

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 22 – 2011

42

Khả năng tháo nước của đập tràn phím piano loại B

Trương Chí Hiền

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 09, 07/2012

43

Cơ sở thực hành thiết kế mô hình vật lý lòng động

Phạm Đình

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 10, 09/2012

44

Ứng dụng bộ mô hình mike 11, mike 11 GIS tính toán thủy lực và ngập lụt lưu vực sông Ba

Lê Đức Thường

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 12013

45

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Telemac 2D tính toán dòng chảy trong sông Sài Gòn

Võ Quang Tường        Huỳnh Thanh Sơn

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3-2013

46

Giải pháp lấy nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch bằng mô hình thủy lực HEC - RAS

Nguyễn Hữu Huế

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 14, 05/2013

47

Đặc trưng hình học nối tiếp nước nhảy đáy trong lòng dẫn mở rộng dần đáy bằng

Lê Thị Việt Hà

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 14, 05/2013

48

Nghiên cứu tiêu năng phóng xa bằng kết cấu mũi phun không liên tục cho tràn xả lũ

Nguyễn Ngọc Nam   Nguyễn Thanh Khởi

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 16, 08/2013

49

Hiệu quả tiêu hao năng lượng dọc đường của giải pháp nhám gia cường trên dốc nước

Lê Văn Nghị, Đoàn Thị Minh Yến

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 16, 08/2013

50

Mô phỏng quá trình lũ do vỡ đập hồ chứa Vực Mấu, Nghệ An

TS Nguyễn Cao Đơn, Lê Mạnh Hùng

Hội nghị KH thường niên 2013-ĐHTL
Các tin khác :