Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial
You are here:   HOME

 

 

 Khoa học Công nghệ

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ BĐKH VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

VIỆN KT TNN ĐÃ SƯU TẦM ĐƯỢC MỘT SỐ BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ BĐKH VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI NHƯ SAU:
@import url(http://kttnn.tlu.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Hạn hán và những biện pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán

Đào Xuân Học

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

2

Một số suy nghĩ ban đầu về vấn đề kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười

Đào Xuân Học và các CTV

KHKT Thủy lợi và MT, số 01, 2003

3

Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười

Đào Xuân Học và các CTV

KHKT Thủy lợi và MT, số 04, 2004

4

Thực trạng và những thách thức trong xây dựng hệ thống dự báo, giám sát và cảnh báo hạn sớm ở Việt Nam

Nguyễn Quang Kim    Phạm Đức Thi            Nguyễn Đức Hậu

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

5

Sử dụng chỉ số SPI để phân tích và giám sát hạn cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Quang Kim

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

6

Sử dụng chỉ số cấp mặt SWSI để đánh giá và giám sát hạn hán ở lưu vực sông Ba

Nguyễn Quang Kim

KHKT Thủy lợi và MT, số 10, 2005

7

Đánh giá thiệt hại lũ đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Ngọc

KHKT Thủy lợi và MT, số 10, 2005

8

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo lũ cho sông Vũ Gia - Thu Bồn

Nguyễn Hoàng Sơn

KHKT Thủy lợi và MT, số 10, 2006

9

Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron thần kinh vào dự báo lũ các sông ở tỉnh Bình Định và Quảng Trị

Lê Văn Nghinh         Hoàng Thanh Tùng     Nguyễn Ngọc Hái

KHKT Thủy lợi và MT, số 13, 2006

10

Nghiên cứu khả năng phòng lũ của hệ thống hồ chứa đối với hạ lưu sông Cả tỉnh Nghệ An

Hồ Việt Hùng, Lê Thị Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 21, 06/2008

11

Vai trò của rừng ngập mặn trong việc bảo vệ đê biển và các vùng ven biển Việt Nam

Hồ Việt Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 21, 06/2008

12

Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để dự báo mưa và dòng chảy làm cơ sở cho công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai hạn hán trên một số lưu vực sông thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam

Nguyễn Đăng Tính

KHKT Thủy lợi và MT, số 22, 09/2008

13

Đề xuất các giải pháp phòng, chống lũ sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình

Hà Thế Dinh, Phạm Việt Hòa

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước:11-2009

14

Đánh giá sơ bộ tác động của nước biển dâng đến đồng bằng sông Cửu Long và hạ lưu sông Đồng Nai

Nguyễn Ngọc Anh

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 9 – 2009

15

Nghiên cứu, dự báo xu thế diễn biến xâm nhập mặn do nước biển dâng cho vùng cửa sông ven biển Bắc Bộ

Vũ Hoàng Hoa,          Lương Hữu Dũng

KHKT Thủy lợi và MT, số 27, 11/2009

16

Nhận dạng những tác động của quá trình nước biển dâng đối với đồng bằng sông Cửu Long và định hướng những hành động ứng phó

Trịnh Công Vấn

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

17

Nhận dạng nước biển dâng trên vùng biển bao quanh đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Sinh Huy, Lê Xuân Bảo, Nguyễn Thị Hồng Hà

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

18

Xác định khả năng và đánh giá mức độ hạn khí tượng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Đăng Tính

KHKT Thủy lợi và MT, số 28, 03/2010

19

Nghiên cứu các yếu tố gây hạn hán, chỉ tiêu, phân cấp hạn ở tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận và giải pháp phòng, chống, giảm thiểu

Ngô Đình Tuấn, Ngô Lê An

KHKT Thủy lợi và MT, số 30, 09/2010

20

Nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ và phòng, chống hoang mạc hóa, phòng hạn, phòng chống suy thoái tài nguyên nước ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Ngô Đình Tuấn          Ngô Lê Long

KHKT Thủy lợi và MT, số 30, 09/2010

21

Ngập do lũ và triều dâng trên đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu và một số giải pháp thích ứng

Tô Quang Toản        Tăng Đức Thắng

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 4, 10/2011

22

Nghiên cứu nâng cấp cống một cửa tự động vùng triều vừa và nhỏ để thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu ở Tiền Giang và Bến Tre

Dương Văn Viện      Nguyễn Văn Cổn      Mai Đức Phú            Nguyễn Minh Thảo

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14 – 2011

23

Hạn hán và giải pháp chống hạn vùng đồng bằng sông Hồng

Phạm Xuân Sử

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3-2011

24

Hiệu quả của quy trình trữ nước trong việc giảm căng thẳng về nguồn nước mùa kiệt trong bối cảnh BĐKH-NBĐ cho dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

Phạm Tất Thắng       Nguyễn Thu Hiền      Trần Viết Ổn

KHKT Thủy lợi và MT, số 33, 06/2011

25

Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của xâm nhập mặn trên sông Sài Gòn theo các kịch bản nước biển dâng đối với Nhà máy cấp nước Tân Hiệp

Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Lê Duy

KHKT Thủy lợi và MT, số 35, 11/2011

26

Một số tác động của biến đổi khí hậu – nước biển dâng tại đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp ứng phó

Nguyễn Sinh Huy, Lê Xuân Bảo

KHKT Thủy lợi và MT, số 35, 11/2011

27

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Hà Hải Dương và nnk

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 07, 03/2012

28

Thực trạng hạn hán, xâm nhập mặn vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và kiến nghị giải pháp khắc phục

Vũ Thế Hải, Đặng Thị Hà Giang

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 08, 05/2012

29

Hạn hán miền Trung, một số giải pháp khắc phục

Vũ Thế Hải               Lê Xuân Quang

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 09, 07/2012

30

Những tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến quy hoạch phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long

Tô Trung Nghĩa

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 – 2012

31

Hạn hán miền Trung: Nguyên nhân và các giải pháp khắc phục

Vũ Thế Hải

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14 – 2012

32

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Cả

Cù Thị Phương

KHKT Thủy lợi và MT, số 36, 03/2012

33

Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nhu cầu nước tưới của cây trồng trên vùng tưới Trung Hà – Suối Hai

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL), Lê Văn Chín

KHKT Thủy lợi và MT, số 36, 03/2012

34

Nghiên cứu khả năng thích ứng của hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng ven biển dưới tác động của nước biển dâng nghiên cứu ở đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Thị Kim Cúc   Trần Văn Đạt

KHKT Thủy lợi và MT, số 37, 06/2012

35

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu – nước biển dâng đến tình hình xâm nhập mặn dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

Phạm Tất Thắng       Nguyễn Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 37, 06/2012

36

Đánh giá khả năng lấy nước của các cống tưới – hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu – nước biển dâng

Nguyễn Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 37, 06/2012

37

Kết quả bước đầu về dự đoán năng suất lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu tại hệ thống tưới Nam sông Mã

Lê Phương Đông     Dương Thanh Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 39, 12/2012

38

Hạn hán ở Đắc Nông và những vấn đề cần quan tâm

Trịnh Văn Tường

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 1– 2013

39

Ảnh hưởng của nước biển dâng đến xâm nhập mặn vào hệ thống thủy lợi nội đồng Nam Thái Bình

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL), Phạm Tất Thắng

KHKT Thủy lợi và MT, số 40, 03/2013

40

Nghiên cứu phương pháp ước tính thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra đối với các công trình thủy lợi

Phạm Văn Giang, Nguyễn Bá Uân

KHKT Thủy lợi và MT, số 42, 09/2013

41

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đồng Nai

Nguyễn Kỳ Phùng    Lê Thị Thu An

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 12, 12/2013

42

Kết quả nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Ba

Huỳnh Thị Lan Hương

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 13, 03/2013

43

Nghiên cứu tính toán xâm nhập mặn trên hệ thống Vũ Gia-Thu Bồn có xét tới ảnh hưởng của BĐKH

Nguyễn Tùng Phong, Tô Việt Thắng, Nguyễn Văn Đại

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013

44

Đánh giá tác động BĐKH tới cấp nước nông thôn vùng ĐB sông Cửu Long và giải pháp ứng phó

Đoàn Thu Hà

Hội nghị KH thường niên 2013- ĐHTL

45

Nghiên cứu dự báo và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy thượng nguồn lưu vực sông Sesan

Ngô Văn Quận

Hội nghị KH thường niên 2013- ĐHTL
Các tin khác :