Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial
You are here:   HOME

 

 

 Khoa học Công nghệ

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ QH VÀ QL TNN

Viện KT TNN đã sưu tầm được một số bài báo về QH và QL TNN như sau:
@import url(http://kttnn.tlu.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Quản lý thống nhất tài nguyên nước phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bùi Hiếu

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

2

Đồng bằng sông Cửu Long tài nguyên đất nước và vấn đề khai thác

Nguyễn Sinh Huy

KHKT Thủy lợi và MT, số 1, 2003

3

Diễn biến mặn dọc sông Cửu Long và đánh giá chiều dài xâm nhập mặn

Lê Sâm

KHKT Thủy lợi và MT, số 1, 2003

4

Bài toán kiểm toán nước lưu vực sông và một số kết quả ứng dụng đối với lưu vực sông Ba

Nguyễn Văn Thắng

KHKT Thủy lợi và MT, số 13, 2006

5

Tài Nguyên nước và vấn đề phát triển bền vững lưu vực sông Đồng Nai

Đào Xuân Học

KHKT Thủy lợi và MT, số 13, 2006

6

Cân bằng sử dụng nước trên vùng đất Bazan - Tây Nguyên

Bùi Hiếu                  Nguyễn Quang Phi

KHKT Thủy lợi và MT, số 15, 2006

7

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Chảy

Huỳnh Thị Lan Hương

KHKT Thủy lợi và MT, số 21, 06/2008

8

Áp dụng phương pháp kế toán nước trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải

Nguyễn Trọng Hà       Đinh Thanh Mừng      Phạm Văn Thú

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước:11-2009

9

Đánh giá biến đổi dòng chảy về Kratie theo các kịch bản phát triển ở thượng lưu

Nguyễn Quang Kim    Tô Quang Toản        Tăng Đức Thắng      Nguyễn Đăng Tính

KHKT Thủy lợi và MT, số 24, 03/2009

10

Nguyên nhân và các giải pháp chống ngập úng ở TP Hồ Chí Minh

Đào Xuân Học

KHKT Thủy lợi và MT, số 24, 03/2009

11

Nghiên cứu một số giải pháp định hướng nhằm hạn chế tình trạng úng ngập cho thượng lưu sông Phan – Cà Lồ, Vĩnh Phúc

Nguyễn Thu Hiền

KHKT Thủy lợi và MT, số 25, 06/2009

12

Tài nguyên nước mùa cạn Nam Trung Bộ (Phú Yên – Bình Thuận) và nguy cơ hạn hán, sa mạc hóa

Phạm Quốc Hưng     Lê Đình Thành

KHKT Thủy lợi và MT, số 25, 06/2009

13

Đánh giá tiềm năng phát triển thủy điện phục vụ công tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước xuyên biên giới ở lưu vực sông Mê Công

Nguyễn Đăng Tính

KHKT Thủy lợi và MT, số 26, 09/2009

14

Đánh giá, dự báo phát triển kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng nước và xác định các kịch bản phát triển nguồn nước phía thượng lưu sông Mê Công

Nguyễn Quang Kim Nguyễn Đăng Tính

KHKT Thủy lợi và MT, số 26, 09/2009

15

Đổi mới quản lý tài nguyên nước lưu vực sông phục vụ sản xuất đời sống xã hội

Nguyễn Thế Quảng

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 1, 01/2011

16

Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đến sản xuất và đời sống dân cư

Vũ Thị Thanh Hương Vũ Quốc Chính

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 02, 03/2011

17

Nghiên cứu bài toán tối ưu cấp nước cho hệ thống sông Hồng khi hồ Sơn La đi vào hoạt động

Nguyễn Văn Hạnh    Hà Ngọc Hiến              Nguyễn Mạnh Chung

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 02, 03/2011

18

Tác động của quá trình nuôi tôm đến nhiễm mặn đất huyện Giá Rai – Bạc Liêu

Nguyễn Đình Vượng   Trần Minh Tuấn          Vũ Thị Thược

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 4, 10/2011

19

Tính toán cân bằng nước cho lưu vực sông Mã

Vũ Thế Hải

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 08, 05/2012

20

Cơ sở khoa học tính toán cân bằng nước và giải pháp quản lý vận hành hồ chứa thủy lợi trong điều kiện hạn hán miền Trung

Lê Trung Tuân         Bùi Đình Hiếu   Nguyễn Xuân Lâm   Vũ Hoàng Hoa

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 10, 09/2012

21

Đánh giá nguồn nước ở Bình Định trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nguyễn Kông

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 4 – 2012

22

Dự án “Quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu” – Bài 1: Phương pháp tiếp cận mới

Bùi Nam Sách          Nguyễn Văn Tuấn     Quách Thị Xuân

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 4 – 2012

23

Quản lý tổng hợp nguồn nước vùng Tây Nguyên

Đỗ Văn Thành

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 4 – 2012

24

Xây dựng công nghệ dự báo hạn khí tượng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Đăng Tính    Nguyễn Trịnh Chung Trương Quốc Bình

KHKT Thủy lợi và MT, số 37, 06/2012

25

Khả năng cấp bổ sung nước dưới đất Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Huỳnh Phú

KHKT Thủy lợi và MT, số 37, 06/2012

26

Vai trò và tiềm năng ứng dụng của đập dâng nước ngầm trong phát triển bền vững tài nguyên nước

Nguyễn Cao Đơn

KHKT Thủy lợi và MT, số 39, 12/2012

27

Ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước tới chế độ thủy văn nước ngầm và vấn đề xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước vùng đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Cao Đơn

KHKT Thủy lợi và MT, số 39, 12/2012

28

Xây dựng bản đồ xâm nhập mặn phục vụ việc lấy nước tưới cho hệ thống sông thuộc tỉnh Thái Bình

Nguyễn Thanh Hùng

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 15, 06/2013

29

Nghiên cứu khả năng nối mạng và chuyển nước giữa các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trần Thái Hùng, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Vượng

Tuyển tập KHCN Viện KHTL Miền Nam - 2011
Các tin khác :