Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

5/9/2024 2:21:00 PM

Tăng cường công tác nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tưới tiêu phục vụ đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa khởi động đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao, được đo bằng các chỉ số như: tăng năng suất, tăng thu nhập của nông dân, giảm khí nhà kính, thanh toán tín dụng carbon. Từ năm 2024 bắt đầu triển khai trên diện tích 180.000ha; đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha; trong giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở ĐBSCL..

Để thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến đề xuất Chính phủ cho phép vay khoảng 9.000 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, carbon thấp cũng như phục vụ công tác phát triển và chuyển giao công nghệ. Theo đó trên cánh đồng lúa giảm phát thải sẽ được lắp đặt thiết bị cảm biến để giám sát mực nước, kết hợp với các thành phần khác để tính trực tiếp ra hệ số phát thải khí nhà kính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến cần khoảng 237 triệu USD sử dụng để nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi nội đồng phục vụ tưới ngập khô xen kẽ (trong đó, công tác nâng cấp hệ thống tưới tiêu dự kiến chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng kinh phí ước tính khoảng 215,5 triệu USD bao gồm các hoạt động chính cần triển khai như: xây dựng trạm bơm điện, cống điều tiết nước, nạo vét kênh thủy lợi cấp 1, 2, 3 kết hợp nâng cao bờ bao, kiên cố bờ bao thủy lợi, nâng cấp đê bao, xây dựng đập điều tiết nước, ....) ; các công trình giao thông kết nối các khu sản xuất lúa cần 190 triệu USD; hệ thống logistics cho chuỗi giá trị lúa gạo cần 9 triệu USD; cần 68 triệu USD cho cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa và các hạng mục khác.

Nguồn

https://vietnamnet.vn/bo-nong-nghiep-muon-vay-9-000-ty-dong-de-lam-1-trieu-ha-lua-phat-thai-thap-2268435.html

https://laodong.vn/xa-hoi/phat-dong-de-an-1-trieu-ha-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-o-dbscl-1278803.ldo