CHÚC MỪNG! NCS. Nguyễn Thái Hà, thuộc quản lý Bộ môn KTTNN đã bảo vệ thành công LATS cấp Trường

9/15/2019 9:34:00 AM
Ngành kỹ thuật Tài nguyên nước thật vui mừng trong những ngày đầu năm học mới 2019-2020, sau sự hân hoan chào đón các tân sinh viên K61 nhập học nối tiếp sự kiện này này, chiều 9/9/2019 tại Room 5-K1-Trường Đại học Thủy lợi, NCS Nguyễn Thái Hà (hiện đang công tác tại Tổng Cụ Thủy lợi, Bộ NN&PTNT) đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ (LATS) cấp Trường với đề tài nghiên cứu: “Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác khai thác và quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải miền Trun

Ngành kỹ thuật Tài nguyên nước thật vui mừng trong những ngày đầu năm học mới 2019-2020, sau sự hân hoan chào đón các tân sinh viên K61 nhập học nối tiếp sự kiện này này, chiều 9/9/2019 tại Room 5-K1-Trường Đại học Thủy lợi, NCS Nguyễn Thái Hà (hiện đang công tác tại Tổng Cụ Thủy lợi, Bộ NN&PTNT) đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ (LATS) cấp Trường với đề tài nghiên cứu: “Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác khai thác và quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải miền Trung”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12.

NCS Nguyễn Thái Hà trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề cấp bách hiện nay cũng như có xu hướng diễn biến ngày một phức tạp và trầm trọng hơn tại các lưu vực sông trên cả nước nói chung, đặc biệt là vùng Duyên hải Miền Trung, Việt Nam. Đây đang là vấn đề  thách thức đối với các nhà quản lý trong chiến lược phát triển bền vững tài nguyên nước trong vùng nghiên cứu. Vì vậy, đề tài không chỉ có ý nghĩa về khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất cao, kết quả Luận án nghiên cứu đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học trong việc sử dụng và lựa chọn chỉ số hạn, xây dựng bản đồ hạn theo phương pháp NCDA và phương pháp dự báo hạn khí tượng. Hơn nữa, kế quả nghiên cứu có thế được ứng dụng để xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng cho khu vực nghiên cứu cũng như các khu vực khác, giúp cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và người dân địa phương chủ động trong việc khai thác và quản lý tài nguyên nước.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của NCS và bỏ phiếu thông qua Luận án với kết quả đạt được là 7/7 phiếu tán thành. Vui mừng hơn khi PGS.TS Nguyễn Đăng Tính và GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh, những người thầy hướng dẫn của NCS đã rất vui mừng trước sự thể hiện của NCS tại Hội đồng bảo vệ.

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa KTTNN xin được chúc mừng NCS Nguyễn Thái Hà và gia đình.

Bộ môn KTTNN, Khoa KTTNN- Trường Đại học Thủy lợi

Địa chỉ: 311 A1-Trường Đại học Thủy lợi