Quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích tối ưu rủi ro.

THÔNG TIN SEMINAR THỨ 5 (27/10/2016)

Thời gian: 14h00-15h30, chiều thứ 5 ngày 27/10/2016

Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT-  301C1, ĐH Thuỷ Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Người trình bày: NCS. Nguyễn Thiện Dũng - Khoa Kinh tế & QLXD - ĐH Thủy Lợi.

Tóm tắt nội dung:

·  Trình bày những ý tưởng mới trong nghiên cứu

·  Trình bày lý thuyết về rủi ro úng ngập

·  Các phương pháp xác định, đánh giá rủi ro

·  Phương pháp luận tối ưu rủi ro và thiết lập bài toán tối ưu rủi ro

·  Nghiên cứu lựa chọn case study (vùng nghiên cứu)

·  Xây dựng bảng hỏi điều tra đánh giá thiệt hại do úng ngập

·  Giới thiệu các bài báo đã đăng trong đề tài nghiên cứu

·  Định hướng và quá trình triển khai nghiên cứu thời gian tới

Thông tin người trình bày: NCS. Nguyễn Thiện Dũng là giảng viên bộ môn QLXD – Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. Hiện là NCS K35- Khoa Kỹ Thuật tài nguyên nước về đề tài: “Quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích tối ưu rủi ro”.NCS Hiện là giảng viên của bộ môn QLXD, Đã tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, kinh tế tài nguyên tại đại học Toulouse – Pháp.

Về lĩnh vực quan tâm: Quản lý rủi ro, Kinh tế công, kinh tế tài nguyên môi trường, mô hình toán tối ưu, lý thuyết trò chơi, phân tích đánh giá dự án đầu tư, kinh tế nông nghiệp, phân tích chính sách công và biến đổi khí hậu.