HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC - NĂM HỌC 2023-2024

Hội nghị đã được đông đảo sinh viên trong Khoa quan tâm và nhiệt tình tham gia với 24 đề tài bao phủ nhiều vấn đề, lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật tài nguyên nước, tài nguyên nước và môi trường, cấp thoát nước, hạ tầng đô thị...

Sáng ngày 12/05/2024, tại khu Hội thảo trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Kỹ thuật tài nguyên nước năm học 2023-2024. Hội nghị đã được đông đảo sinh viên trong  Khoa quan tâm và nhiệt tình tham gia với 24 đề tài bao phủ nhiều vấn đề, lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật tài nguyên nước, tài nguyên nước và môi trường, cấp thoát nước, hạ tầng đô thị....

Với tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, sinh viên khoa Kỹ thuật tài nguyên nước đã ứng dụng sáng tạo các kiến thức đã học để nghiên cứu các vấn đề có tính ứng dụng cao trong thực tế như thiết kế hệ thống chữa cháy tự động cho các chợ truyền thống, đề xuất giải pháp đảm bảo cấp nước chữa cháy cho khu công nghiệp, tối ưu mạng lưới cấp nước, tính toán chi phí điện năng cho trạm bơm tưới, đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi nhu cầu tưới đến năng suất lúa, nghiên cứu giải pháp mái nhà xanh trong thể chế chính sách.

Trong lĩnh vực môi trường, cải thiện chất lượng nước, các đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải từ khu công nghiệp, tính toán dòng chảy môi trường cho lưu vực sông, giải pháp sinh thái cải thiện  chất lượng nước tưới, phát triển công cụ mã nguồn mở tự động thiết lập bản đồ chất lượng nước và mô phỏng lan truyền chất trong mạng lưới cấp nước đô thị.

Các nhóm sinh viên cũng đã rất nỗ lực tiếp cận hướng nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong mô phỏng mưa bão từ các nguồn dữ liệu khác nhau, nghiên cứu nội suy lượng mưa có xét đến ảnh hưởng của độ cao địa hình,  ứng dụng các mô hình trong tính toán điều tiết liên hồ chứa; nghiên cứu các phương pháp mô phỏng phân bổ tính toán dòng chảy đến, tính bùn cát đến hồ chứa.

Các đề tài cũng ứng dụng các mô hình trong nghiên cứu ảnh hưởng của lũ lụt đến các công trình nhà, khu đô thị, khu đồng bằng, ven biển như nghiên cứu tác động của các loại dòng chảy lũ lên công trình nhà, ứng dụng mô hình trong đánh giá hiệu quả giảm ngập lụt đô thị, mô phỏng ngập lụt khu vực đồng bằng và ven biển, đánh giá tổn thương ngập lụt khu vực đồng bằng và ven biển.

Một số hình ảnh trong Hội nghị NCKH Sinh viên khoa Kỹ thuật tài nguyên nước năm học 2023-2024

Tải ảnh đầy đủ TẠI ĐÂY