Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ tiêu về chất lượng nước tưới cho một số loại cây trồng chính

3/1/2019 3:21:00 PM
Nhằm làm rõ tác động của chất lượng nguồn nước tưới đến tính chất đất và hiệu quả sản xuất của cây trồng, đề xuất dự thảo các tiêu chuẩn về chất lượng nước tưới cho các loại cây trồng nông nghiệp phổ biến ở nước ta bao gồm lúa, rau, ngô, đậu tương và lạc hướng tới an toàn về năng suất và chất lượng nông sản.

Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu tập trung giải quyết nhu cầu nước tưới cho cây trồng, nhu cầu tưới cho cây đã được đánh giá khá đầy đủ về cơ sở khoa học cũng như thực tiễn áp dụng. Để tạo cơ hội cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam có vị trí trên thị trường thế giới, tận dụng lợi thế và cơ hội khi gia nhập WTO thì chất lượng nông sản phải được quan tâm hàng đầu, chất lượng nông sản ngoài phụ thuộc vào lượng nước tưới còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nước. Tất cả các nguồn nước tưới có chứa một lượng ion, muối và chất dinh dưỡng khác nhau, trong điều kiện khắc nghiệt có thể gây ra tổn thất sản xuất, suy thoái đất gây độc tố cho cho đất và bộ rễ cây trồng, giảm năng suất và chất lượng nông sản. Ngoài ra, chất lượng nước tưới còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành hệ thống tưới hiện đại. Nhưng trên thực tế, chất lượng nước cho tưới chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều, các luận chứng và cơ sở khoa học cụ thể để sử dụng chất lượng nước tưới hiệu quả cho cây trồng ở Việt Nam còn hạn chế.

Hiện nay ở nước ta, tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa, gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, gia tăng hạn hán và xâm nhập mặn ở nhiều nơi gây sức ép lớn cho môi trường, làm cho nguồn nước có diễn biến ngày càng xấu hơn. Một số hệ thống thủy lợi ở nước ta hiện đang phải khai thác nguồn nước có chất lượng thấp hơn để cấp nước tưới đã ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và sức khỏe của người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn liên quan đến chất lượng nước tưới QCVN 08:2015/BTNM, quyết định số 99/2008/QĐ-BNN và qui định của VietGAP mặc dù đã nêu các hướng dẫn về sử dụng chất lượng nước dùng cho tưới nhưng chưa cụ thể cho đối tượng cây trồng. Quy định của VietGAP cũng đã nêu việc lựa chọn đất trồng đảm bảo an toàn cho sản phẩm nông nghiệp, chỉ ra yêu cầu về lựa chọn nguồn nước để sử dụng cho tưới mà chưa chỉ ra giá trị định lượng các thông số chất lượng nguồn nước, cũng như các giới hạn an toàn các độc tố trong nước tưới.

Chính vì vậy, các giảng viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước thuộc Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi đã đề xuất và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho thực hiện Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ tiêu về chất lượng nước tưới cho một số loại cây trồng chính (lúa, ngô, đậu tương, lạc và rau)” nhằm làm rõ tác động của chất lượng nguồn nước tưới đến tính chất đất và hiệu quả sản xuất của cây trồng, đề xuất dự thảo các tiêu chuẩn về chất lượng nước tưới cho các loại cây trồng nông nghiệp phổ biến ở nước ta bao gồm lúa, rau, ngô, đậu tương và lạc hướng tới an toàn về năng suất và chất lượng nông sản.

Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2019 đến năm 2021) do PGS.TS. Nguyễn Thị Hằng Nga, Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý tưới, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước làm chủ nhiệm với sự tham gia của các giảng viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước và một số giảng viên các đơn vị khác trong Trường Đại học Thủy lợi, kết hợp với các giảng viên Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Ngay sau khi nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi, nhóm thực hiện đề tài đã khẩn trương bắt tay vào nghiên cứu thực nghiệm tại khu thực nghiệm Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh triển khai ban đầu của Đề tài:

-NQP-