CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 - KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

3/28/2022 6:11:00 PM
Bên cạnh công tác giảng dạy, giảng viên của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tham gia các đề tài khoa học, tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Thành quả đạt được là những công trình khoa học được công bố trong các tạp chí khoa học trong nước, một số kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Trong lĩnh vực phục vụ sản xuất, cán bộ của Khoa đã chủ trì, tham gia nhiều dự án thiết kế xây dựng n
TT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian Cấp đề tài Người thực hiện Vai trò Đơn vị
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ thông số chất lượng nước tưới cho các loại cây trồng: lúa, ngô, đậu tương, lạc và rau 2019-2021 Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
             
2 Nghiên cứu các giải pháp nông lâm nghiệp và thủy lợi để cải tạo vùng đất cát biển miền trung thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 2019-2021 Nhà nước Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm nhánh Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
             
3 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông phục vụ sinh hoạt và sản xuất 2019-2021 Nghị định thư Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
             
4 Nghiên cứu thiết lập hệ thống quan trắc theo thời gian thực phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất 2019-2021 Nghị định thư Lê Thị Thanh Thủy Chủ nhiệm nhánh Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
             
5 Nghiên cứu dòng chảy bùn cát đến hồ chứa có xét đến các yếu tố chịu tác động của biến đổi khí hậu - Áp dụng cho một hồ chứa tại Việt Nam 2020-2023 Nghị định thư Đỗ Xuân Khánh Thư kí Bộ Môn Thủy lực
             
6 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông phục vụ sinh hoạt và sản xuất 2019-2022 Nghị định thư Đoàn Thu Hà