VUI VỀ HƯU

10/17/2019 3:37:00 PM

VUI VỀ HƯU


Đến tuổi về hưu vẫn thảnh thơi
Xóm làng, thân hữu mến muôn nơi
Trẻ thời phấn đấu cùng non nước
Già để làm gương thuận đất trời
Thơ phú hơi mê vừa luận chữ
Thể thao thử sức mới đua chơi
Giao lưu tới gặp thành vui thế
Hạnh phúc vào hưu mãi rạng ngời!

Nguyễn Đức Hà, 2019
Cựu sinh viên 20N1 – Khoa KTTNN, ĐHTL
Cán bộ hưu Xí nghiệp Thủy lợi Bình Giang, Hải Dương

  Gửi ý kiến phản hồi
746