SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VỚI GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH

7/27/2020 11:08:00 AM

Đại học Thủy Lợi luôn là trường giàu thành tích ở các cuộc tranh tài Loa Thành, giải thưởng tôn vinh các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của các Trường Đại học trong Khối Kỹ thuật. Đóng góp rất lớn trong sự thành công đó của Nhà trường đến từ Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước. Hằng năm, các đồ án của Khoa tuyển chọn gửi đi đều mang lại thành tích cao cho Nhà Trường, từ năm 2000 đến năm 2019 trong tổng số 10 giải nhất Loa Thành của Nhà Trường, Khoa N đóng góp 5 giải (chiềm 50%), trong 49 giải nhì Khoa N đóng góp 26 giải ( chiếm tỷ lệ 55%).

Trong những năm gần đây với sự nỗ lực Thầy cô và thế hệ sinh viên của Khoa, Các đồ án tốt nghiệp vẫn đạt chất lượng rất cao, gắn liền với thực tế, tiếp cận đến những công nghệ mới, nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo được Hội đồng chấm giải Loa Thành đánh giá rất cao.

Danh sách những đồ án xuất sắc của Khoa trong những năm gần đây

TT

Họ, tên sinh viên

Lớp

Năm đạt giải

Khoa

Tên Đồ án tốt nghiệp

GVHD 1

GVHD 2

GIẢI

z1

Nguyễn Thị Ngọc Bình

48V

2011

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Đánh giá thiệt hại lũ vùng cửa sông Trà Khúc - Sông Vệ

TS Nguyễn Mai Đăng

 

Nhất

2

Trần Ngọc Huân

48V

2011

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Nghiên cứu ứng dụng mô hình IKE 11ST đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai, Sài Gòn sau khi xây dựng hệ thống công trình ngăn chiều, chống ngập giai đoạn 2

PGS.TS Phạm Thị Hương Lan

 

Nhì

3

Vũ Minh Đức

49V

2012

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Đánh giá tác động điều tiết của các hồ chứa trên dòng chính ở thường nguồn đến hạ lưu sông MêKông (Việt Nam)

TS Hoàng Thanh Tùng

 

Nhì

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

49V

2012

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến hồ  trên lưu vực sông Ba

TS Ngô Lê An

 

Nhì

5

Nguyễn Thị Thúy

50V

2013

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Ứng dụng mô hình thủy lực MIKE21 đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Hồng khu vực cống Vân Cốc - Cẩm Đình và đề xuất giải pháp chỉnh trị

PGS.TS Phạm Thị Hương Lan

 

Nhì

6

Nguyễn Ngọc Hoa

50V

2013

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Nghiên cứu, dự báo dòng chảy lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

TS Ngô Lê An

 

Nhì

7

Lê Văn Cường

50G

2013

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Nghiên cứu, đánh giá của việc điều tiết hồ Dầu Tiếng đến ngập lụt khu vực TPHCM

PGS.TS Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS Ngô Lê Long

Nhì

8

Đào Thị Thảo

52G

2015

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả cắt, giảm lũ hồ thủy điện Trung Sơn đến hạ du lưu vựa sông Mã

PGS.TS Ngô Lê Long

 

Nhì

9

Ngô Văn Dương

52V1

2015

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mưa GSMaP dự báo dòng chảy lũ đến hồ Sơn La

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

 

Nhì

10

Vũ Thị Hậu

52G

2015

Kỹ thuật  tài nguyên nước

Tính toán thiệt hại do vỡ đấp hồ chứa Yên Lập

TS. Trần Kim Châu

 

Nhì

11

Nguyễn Tuyết Mai

55G

2018

D440224

Nghiên cứu xây dựng mô hình Mưa- Dòng chảy thông số phân bố

PGS TS Ngô Lê An

 

Nhì

12

Trần Thị Tuyết

56G

2019

D440224

Nghiên cứu mô hình dự báo lũ sông Kone

PGS.TS Ngô Lê An
TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

Nhì

 

Sinh viên Trần Thị Tuyết 56G nhận giải thưởng

 

                                                                                                                              Ngô Lê An