SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VỚI GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH

7/27/2020 11:08:00 AM

Đại học Thủy Lợi luôn là trường giàu thành tích ở các cuộc tranh tài Loa Thành, giải thưởng tôn vinh các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của các Trường Đại học trong Khối Kỹ thuật. Đóng góp rất lớn trong sự thành công đó của Nhà trường đến từ Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước. Hằng năm, các đồ án của Khoa tuyển chọn gửi đi đều mang lại thành tích cao cho Nhà Trường, từ năm 2000 đến năm 2019 trong tổng số 10 giải nhất Loa Thành của Nhà Trường, Khoa N đóng góp 5 giải (chiềm 50%), trong 49 giải nhì Khoa N đóng góp 26 giải ( chiếm tỷ lệ 55%).

Trong những năm gần đây với sự nỗ lực Thầy cô và thế hệ sinh viên của Khoa, Các đồ án tốt nghiệp vẫn đạt chất lượng rất cao, gắn liền với thực tế, tiếp cận đến những công nghệ mới, nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo được Hội đồng chấm giải Loa Thành đánh giá rất cao.

Danh sách những đồ án xuất sắc của Khoa trong những năm gần đây

TT Họ, tên sinh viên Lớp Năm đạt giải Tên Đồ án tốt nghiệp GVHD 1 GVHD 2 GIẢI
1 Nguyễn Thị Ngọc Bình 48V 2011 Đánh giá thiệt hại lũ vùng cửa sông Trà Khúc - Sông Vệ TS. Nguyễn Mai Đăng   Nhất
2 Trần Ngọc Huân 48V 2011 Nghiên cứu ứng dụng mô hình IKE 11ST đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai, Sài Gòn sau khi xây dựng hệ thống công trình ngăn chiều, chống ngập giai đoạn 2 PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan   Nhì
3 Vũ Minh Đức 49V 2012 Đánh giá tác động điều tiết của các hồ chứa trên dòng chính ở thường nguồn đến hạ lưu sông MêKông (Việt Nam) TS. Hoàng Thanh Tùng   Nhì
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc 49V 2012 Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến hồ  trên lưu vực sông Ba TS. Ngô Lê An   Nhì
5 Nguyễn Thị Thúy 50V 2013 Ứng dụng mô hình thủy lực MIKE21 đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Hồng khu vực cống Vân Cốc - Cẩm Đình và đề xuất giải pháp chỉnh trị PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan   Nhì
6 Nguyễn Ngọc Hoa 50V 2013 Nghiên cứu, dự báo dòng chảy lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn TS. Ngô Lê An   Nhì
7 Lê Văn Cường 50G 2013 Nghiên cứu, đánh giá của việc điều tiết hồ Dầu Tiếng đến ngập lụt khu vực TPHCM PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan PGS.TS. Ngô Lê Long Nhì
8 Nguyễn Thị Hiền 50V 2013 Nghiên cứu mô hình thủy động lực 1-2 chiều để dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã PGS.TS. Lã Thanh Hà TS. Nguyễn Hoàng Sơn Ba
9 Nguyễn Đức Thuận 51V 2014 Ứng dụng mô hình MIKE 11, MIKE 21 diễn toán lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn PGS. TS. Ngô Lê Long   Ba
10 Tống Thị Châm 52V 2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của lũ lụt đến vùng hạ lưu sông Ngàn Phố - Ngàn sâu và đề xuất các phương án giảm thiểu thiệt hại TS. Nguyễn Hoàng Sơn   Nhì
11 Đào Thị Thảo 52G 2015 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả cắt, giảm lũ hồ thủy điện Trung Sơn đến hạ du lưu vựa sông Mã PGS.TS. Ngô Lê Long   Nhì
12 Vũ Thị Hậu 52G 2015 Tính toán thiệt hại do vỡ đấp hồ chứa Yên Lập TS. Trần Kim Châu   Nhì
13 Ngô Văn Dương 52V 2015 Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mưa GSMaP dự báo dòng chảy lũ đến hồ Sơn La TS. Ngô Lê An   Ba
14 Lê Thị Chinh 53V 2016 Nghiên cứu cân bằng nước sông Chu TS. Hoàng Thanh Tùng   Ba
15 Mạch Thị Tâm 53V 2016 Nghiên cứu dự báo lũ đến hồ Bản Vẽ - Nghệ An TS. Ngô Lê An   Ba
16 Bùi Thị Thanh Hương 53V 2016 Đánh giá ngập lụt do vỡ đập và xả lũ thiết kế hồ chứa Khe Tân - Quảng Nam TS. Trần Kim Châu   Ba
17 Đinh Thị Hải Yến 53V 2016 Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu ngập lụt vùng hạ lưu sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu TS. Nguyễn Hoàng Sơn   Ba
18 Đinh Thị Linh 54V 2017 Đánh giá diễn biến lòng dẫn trên sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh PGS. TS. Phạm Thị Hương Lan PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn Ba
19 Nguyễn Thị Trung Anh 54V 2017 Nghiên cứu chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát khu vực cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị TS. Trần Kim Châu ThS. Nguyễn Thành Luân Ba
20 Nguyễn Tuyết Mai 55V 2018 Nghiên cứu xây dựng mô hình Mưa- Dòng chảy thông số phân bố PGS TS. Ngô Lê An   Nhì
21 Lê Thị Hòa 55V 2018 Quy hoạch tối ưu hệ thống hồ chứa sông Cái – Phan Rang trong điều kiện hạn hán PGS. TS. Nguyễn Mai Đăng TS. Nguyễn Thị Thu Nga Ba
22 Trần Thị Tuyết 56G 2019 Nghiên cứu mô hình dự báo lũ sông Kone PGS.TS. Ngô Lê An TS. Nguyễn Thị Thu Hà Nhì
23 Hoàng Thị An 57V 2020 Nghiên cứu khai thác các nguồn dữ liệu không gian đánh giá tài nguyên nước cho các vùng thiếu số liệu thực đo - ứng dụng tại lưu vực hồ Tuyên Quang PGS.TS. Ngô Lê An   Ba

 

Sinh viên Trần Thị Tuyết 56G nhận giải thưởng