Danh sách cá nhân, đơn vị ủng hộ 50 năm thành lập Khoa

6/11/2017 12:43:00 AM
Đảng ủy, BCN Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước chân thành cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của Quý vị!

TT

TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN

SỐ TIỀN (vnđ)

1

Tập thể lớp 17N

         6.000.000

2

Trung tâm PIM

         4.000.000

3

Tập thể lớp 19N2

         5.000.000

4

Công ty KTTL Dầu tiếng

         5.000.000

5

Ông Nguyễn Bá Đức,  Sở NN Hà Tĩnh

         5.000.000

6

Ông Đào Tấn Quy

         1.000.000

7

Ông Trịnh Bá Thuận, Chi cục TL Thanh Hóa

         5.000.000

8

Ông Hoàng Thái Đại

         3.000.000

9

Công ty KTCTTL Nam Định

       20.000.000

10

Ông Trịnh Xuân Thúy - 31NC

         1.000.000

11

Tập thể lớp 31N1

         5.000.000

12

Phòng Quản lý Thiết bị & đầu tư

         1.000.000

13

Ông Trần Mạnh Tuân - Khoa C

             500.000

14

Ông Nguyễn Cao Đơn

         2.000.000

15

Trung tâm Địa tin học

         2.000.000

16

Tập thể lớp 23N1

       10.000.000

17

Ông Lê Văn Thủy- CT Sông Chu

         3.000.000

18

Ông Nguyễn Mạnh Hà, 31N1

         5.000.000

19

Ông  Nguyễn Cảnh Thái

         3.000.000

20

Khoa Công nghệ thông tin

         1.000.000

21

Tập thể lớp 40N

       10.000.000

22

Tập thể lớp 38NQ

         5.000.000

23

Tập thể lớp 28N1

         5.000.000

24

Tập thể lớp 34N

       10.000.000

25

Ông  Nguyễn Quang Kim

       10.000.000

26

Khoa Năng lượng

         1.000.000

27

Ông Lê Việt Hùng

         2.000.000

28

Tập thể lớp 26N

         5.000.000

29

Tập thể lớp 19N1

         3.000.000

30

Chi cục thủy lợi Phủ lý, Hà Nam

         2.000.000

31

Tập thể lớp Tại chức 36N

         1.000.000

32

Công ty Thủy lợi Liễn Sơn

       10.000.000

33

UBND Tỉnh Hưng Yên 

       50.000.000

34

Tập thể lớp 21N

     100.000.000

35

Ông  Bùi Nam Sách

         5.000.000

36

Ông Nguyễn Đức Hà, XN KTCTập thể lớpL huyện Bình Giang, Hải Dương

         1.000.000

37

Tập thể lớp 33NQ

       10.000.000

38

Tập thể lớp 44NQ1

         2.000.000

39

Tập thể lớp 39N

       20.000.000

40

Thư viện trường ĐHTL

             500.000

41

CTKTCTTL Bắc Nam Hà

         2.000.000

42

Tập thể lớp 24Q11

         3.000.000

43

Tập thể lớp 31NQ

         5.000.000

44

Tập thể lớp 37NQ

         5.000.000

45

XN TL Ứng Hòa

         3.000.000

46

Viện nước, tưới tiêu MT

         3.000.000

47

Tập thể lớp 32N

       10.000.000

48

Tổng cục Thủy lợi

         5.000.000

49

Các Khóa tỉnh Bắc Kạn

       10.000.000

50

Trường CĐ TL Bắc Bộ

         1.000.000

51

Tập thể lớp 27N

         5.000.000

52

Ông Hoàng Văn Tam, 17N, Chi cục trưởng CLTL Lạng Sơn

         1.000.000

53

Chi cục TL Lạng Sơn

         1.000.000

54

Ông Chu Văn Hải, Phó CLTL Lạng Sơn

         1.000.000

55

Ông Đào Văn Ánh, Sở NN Lạng Sơn

         1.000.000

56

Ông Hoàng Tiến DŨng, GĐ sở KHĐT Điện Biên

         2.000.000

57

Ông Hoàng Văn Viên, Trưởng phòng sở KHĐT Điện Biên

         1.000.000

58

Bà Nguyễn Thị Hương, VỤ Quản lý nguồn nước và nước sạch NT

         5.000.000

59

Cựu SV công tác tại CPO

         3.000.000

60

Tập thể lớp 20N1

         3.000.000

61

Chi cục QLđê điều Hải dương

         2.000.000

62

Cơ sở 2

         3.000.000

63

Tập thể lớp 35N

         5.000.000

64

Tập thể lớp 46H

         5.000.000

65

CTKTTL Yên Thế

         1.000.000

66

CTKTTL Sông Cầu

         3.000.000

67

Tập thể lớp 45N1

         1.000.000

68

Tập thể lớp 23N2

         5.000.000

69

Tập thể lớp 24NQ

         5.000.000

70

Đoàn Bình Định

       10.000.000

71

Phòng Khảo thí & KĐCL

         1.000.000

72

Khoa Cơ khí

         2.000.000

73

Lớp CTN Trà Vinh 1

         3.000.000

74

Vinvilay+Sổmphon

         3.000.000

75

Sở NN tuyên Quang

       10.000.000

76

Ban QL Đầu tư & XDTL3

         3.000.000

77

Khoa Công trình

         3.000.000

78

UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình

         5.000.000

79

Tập thể lớp 41N+H

         4.000.000

80

Ông Ngô Đức Lượng, Viện Bơm

         2.000.000

81

Tập thể lớp 43N2

         2.000.000

82

CTKTTL Hải Dương

         2.000.000

83

Tập thể lớp 47H

         2.000.000

84

Tập thể lớp 29NC

         5.000.000

85

CTKTCTTL Nam Thái Bình

         5.000.000

86

CTKTCTTL Nam Đuống

         5.000.000

87

CTKTCTTL Hà Nam

       20.000.000

88

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ CTKTCTập thể lớpL Lạng Sơn

         1.000.000

89

CTKTCTTL Lạng Sơn

         1.000.000

90

Ông Dương Thanh Lượng

         5.000.000

91

Ông  Đỗ Văn Quang

         3.000.000

92

Tập thể lớp lớp 22N2

         5.000.000

93

Tập thể lớp 16N

         5.000.000

94

Viện Đào tạo KHWD Miền Trung

         3.000.000

95

Ông Mai Quang Khoát 35N

         2.000.000

96

Ông Đỗ Cảnh Hào, 33N

         2.000.000

97

CT Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

         3.000.000

98

VP Tư vấn và thẩm định TK

         1.000.000

99

Ông  Trần Viết Ổn

         5.000.000

100

Viện QHTL

         5.000.000

101

CTKTCTập thể lớpL Bắc Hưng Hải

         5.000.000

102

Ông  Nguyễn Tuấn Anh P3

         2.000.000

103

Sở NN &  PTNT Bắc Ninh

         5.000.000