Giới thiệu bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước

Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước là bộ môn chuyên ngành truyền thống và quan trọng nhất của Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước. Trong hơn 50 năm hoạt động, Bộ môn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Trường Đại học Thủy lợi, của ngành Thủy văn & Tài nguyên nước, đào tạo nguồn nhân lực góp phần không nhỏ vào những thành tựu phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước và là nhân tố quan trọng làm thay đổi căn bản và sâu sắc bộ mặt nông thôn Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ:

  • Đào tạo Đại học với các môn học cơ sở và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo Đại học cho các ngành Thủy văn, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Xây dựng công trình thuỷ, Kỹ thuật tài nguyên nước…
  • Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành: Thủy văn, Phát triển nguồn nước…
  • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa học và các dự án Khoa học, phục vụ sản xuất…

Các thành tích đã đạt được

- Huân chương Lao Động Hạng Hai

- Huân chương Lao Động Hạng Ba

- Bằng khen của Chính phủ

- 12 bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thuỷ Lợi, Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Bắc.

Lịch sử hình thành

Ngay từ thời kỳ đầu tiên thành lập trường năm 1959, bộ môn đã có hai giảng viên trên tổng số 10 cán bố giảng dạy đại học lúc đó là Ngô Đình Tuấn và Nguyễn Ngọc Khuê. 

Ngày 10 tháng 07 năm 1961 thành lập Tổ giáo viên thủy văn trong Bộ môn Thủy nông - Thủy văn đại học.

Tháng 07 năm 1963 thành lập Bộ môn Thủy văn Trường Đại học Thủy lợi.

Tháng 07 năm 1968 Bộ môn Thủy văn tách thành hai bộ môn: Bộ môn Thủy văn chuyên nghiệp và Bộ môn Thủy văn công trình.

Ngày 01 tháng 07 năm 1969, Bộ môn Thủy văn chuyên nghiệp được tách thành ba bộ môn: Bộ môn Tính toán thủy văn, Bộ môn Dự báo thủy văn và Bộ môn Động lực - đo đạc.

Năm 1983 bộ môn Dự báo thủy văn được sáp nhập với bộ môn Tính toán thủy văn.

Tháng 7 năm 2009, bộ môn Tính toán Thuỷ văn và bộ môn Thuỷ văn Công trình sáp nhập lại thành bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước như hiện nay.

Các thành viên bộ môn

TT

Họ và tên

 

Ghi chú

1

PGS. TS Hoàng Thanh Tùng

Email: httung@tlu.edu.vn

Trưởng bộ môn

2

PGS. TS Ngô Lê An

Email: nlan@tlu.edu.vn

 

Phó bộ môn

3

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

Email: ngatvct@tlu.edu.vn

 

 

4

TS. Vũ Thị Minh Huệ

Email: minhhue_tvct@tlu.edu.vn

 

 

5

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: thuha_tttv@tlu.edu.vn

 

 

6

TS. Cù Thị Phương

Email: Phuong.Cu@uts.edu.au

 

 

7

TS. Trịnh Quang Toàn

Email: tqtrinh@ucdavis.edu

 

Hydrologic Research Laboratory, Civil and Environmental Engineering, UC Davis

8

PGS. TS Nguyễn Mai Đăng

Email: dang@tlu.edu.vn

 

Giám đốc trung tâm Đào tạo Quốc tế

 

Hình ảnh: Thầy cô bộ môn Thủy văn và TNN - 2013

 

Các môn học phụ trách:

ĐẠI HỌC

TT

Tên môn học

1

Thủy văn công trình

2

Thủy văn đại cương

3

Thủy văn đô thị

4

Thủy văn nước dưới đất

5

Thủy văn nước mặt

6

Phân tích tính toán thủy văn

7

Quản lý ngập lụt đô thị

8

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

9

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

10

Thống kê trong thủy văn

11

Điều tiết dòng chảy

12

Địa lý thủy văn

13

Basic Hydrology

14

Groundwater Engineering

CAO HỌC

1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

Thuỷ văn nâng cao

3

Quản lý tổng hợp lưu vực sông nâng cao

4

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước nâng cao

5

Thuỷ văn công trình nâng cao

6

Quy hoạch phòng lũ

TIẾN SĨ

1

Thuỷ văn lưu vực

2

Thuỷ văn ngẫu nhiên

3

Phân tích hệ thống tài nguyên nước

4

Quản lý tổng hợp lưu vực sông (chuyên đề nghiên cứu ứng dụng cho 1 trong 13 hệ thống sông lớn của Việt Nam)

 

Các hướng nghiên cứu:

1. Mô hình hoá các quá trình thuỷ văn, phân tích tính toán thuỷ văn thiết kế.

2. Dự báo thuỷ văn: dự báo lũ, dự báo hạn, dự báo tài nguyên nước

3. Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, vận hành hồ chứa, phân tích rủi ro do các loại hình thiên tai liên quan đến tài nguyên nước.

4. Ứng dụng các công nghệ Viễn thám, hệ thông tin địa lý, phân tích không gian trong các bài toán thuỷ văn

5. Thống kê, ngẫu nhiên trong thuỷ văn

6. Biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước

Liên hệ:

Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước – Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước – Đại học Thuỷ Lợi

Phòng 411 – nhà A1