ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

5/3/2020 3:22:00 PM

1) Mục tiêu

Đang cập nhật

2) Chuẩn đầu ra

a)  Kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết

- Có trình độ cao về kiến thức chuyên môn trong nghiên cứu, tính toán, mô phỏng, phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật ngành Thủy văn và Tài nguyên nước;

- Vận dụng sáng tạo các phương pháp, quy trình thiết kế, quy hoạch và quản lý liên quan đến các lĩnh vực thủy văn tài nguyên nước, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, thủy lợi, môi trường, công trình giao thông.

b) Kỹ Năng/ năng lực

 - Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, công việc, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động quốc tế về chuyên môn;

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết báo cáo, thuyết trình, thảo luận, đàm phán Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo (Phần mềm Thủy văn, Thủy lực, Viễn thám - GIS…) để giải quyết các vấn đề chuyên môn;

- Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, phát hiện, giải quyết được những vấn đề mới và tổ chức hướng dẫn nghiên cứu khoa học;

- Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học suốt đời;

- Khả năng nhận diện, xác lập và giải quyết một số vấn đề chuyên ngành Thủy văn và Tài nguyên nước;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu liên quan đến chuyên ngành;

- Kỹ năng tính toán, thiết kế, quy hoạch và quản lý các dự án liên quan đến lĩnh vực thủy văn tài nguyên nước, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, thủy lợi, môi trường, công trình giao thông.

c) Phẩm chất

- Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội.

 

3) Chuyên ngành đào tạo

- Chuyên ngành Thuỷ văn học

- Chuyên ngành Phát triển nguồn nước

- Chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển

Đào tạo trình độ Tiến sĩ kỹ thuật (trước đây là Phó tiến sĩ) chuyên ngành Thủy văn học là một trong số ít chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ đầu tiên của trường Đại học Thủy lợi. Trong đó phải kể đến năng lực tự đào tạo của các giảng viên đầu đàn như thầy Ngô Đình Tuấn,  người đầu tiên của Trường bảo vệ đặc cách thành công Luận án Phó tiến sĩ KHKT (nay là Tiến sĩ kỹ thuật) tại trường Đại học Thuỷ lợi vào năm 1980, tiếp theo là thầy Nguyễn Lại bảo vệ đặc cách thành công Luận án vào năm 1982. Đến nay đã có 44 Tiến sĩ Kỹ thuật tốt nghiệp từ Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước và  nhiều Tiến sĩ đã tốt nghiệp do các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của Khoa Thủy văn tham gia hướng dẫn ở các Cơ sở đào tạo ngoài trường.

Tất cả các Tiến sĩ này đều đã trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, uy tín trong và ngoài ngành, đã và đang giữ những cương vị trọng trách ở các Bộ, các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, các cơ quan Trung ương, các địa phương và các đơn vị Tư nhân khác. Một số trong các Tiến sĩ này đã trở thành cán bộ cao cấp như Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TS. Nguyễn Thái Lai); hay Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp của nước CHDCND Lào (PGS.TS Khamphat Suliphum). Hiện đang có 14 NCS đang tiếp tục nghiên cứu theo sự hướng dẫn của các Giáo sự, Phó giáo sư, Tiến sĩ của Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước cùng các đơn vị liên quan.