Phương án tuyển sinh năm 2021 của ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, trường đại học Thủy lợi

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi thông báo Phương thức xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 như sau:

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, không vượt quá 10% tổng chỉ tiêu Tuyển thẳng vào tất cả các ngành theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng 1 đến đối tượng 5.

- Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

- Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

- Đối tượng 4: Thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12;

- Đối tượng 5: Thí sinh có học lực loại khá trở lên năm lớp 12, đạt chứng chỉ Tiếng Anh từ 5.0 IELTS hoặc tương đương trở lên.

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, không vượt quá 30% tổng chỉ tiêu

- Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Ngưỡng nhận hồ sơ các ngành:  Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Thủy văn học tổng điểm đạt từ 18,0.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh đạt cùng ngưỡng điểm thì thứ tự ưu tiên là môn Toán.

- Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT)

ĐXT = (M1 + M2 + M3 + ĐƯT)

Mi = (TBi_lớp 10 + TBi_lớp 11 + TBi_lớp 12)/3

Trong đó: i=1-3, là số môn trong tổ hợp xét tuyển; TBi: Điểm TB năm môn i; Mi: Điểm trung bình 3 năm môn i; ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên.

3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021, từ 70% tổng chỉ tiêu

- Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau;

- Có điểm trúng tuyển theo ngành, theo cơ sở đào tạo;

- Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Nhà trường, được xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn Toán;

- Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu, vị trí các nguyện vọng của các thí sinh có giá trị như nhau.

Một số thông tin tuyển sinh của các ngành:

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Thông tin tuyển sinh ngành Thủy văn học