CHIA SẺ CỦA GS.TS. LÊ BẢO TRUNG VỀ KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chia sẻ của GS.TS. Lê Bảo Trung-Trường Đại học North Dakota State, Hoa Kỳ về môi trường, lĩnh vực học tập trong Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước cũng như cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường.