CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những câu hỏi thường gặp về phương án tuyển sinh các ngành đào tạo của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

Năm 2020, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước tuyển sinh cho 04 ngành đào tạo:

- Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

- Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

- Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Ngành Thủy văn học

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp mà phụ huynh và các bạn học sinh THPT quan tâm:

Câu hỏi 1: Phương thức xét tuyển năm 2020 của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi?

          ► Năm 2020, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước áp dụng 03 phương thức tuyển sinh. Đó là:

- Xét tuyển thẳng

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2020

- Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ

 

Câu hỏi 2: Phương thức xét tuyển thẳng năm 2020 của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước?

          ► Xét tuyển thẳng, không quá 10% tổng chỉ tiêu

     Tuyển thẳng vào tất cả các ngành theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng 1 đến đối tượng 5.

- Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

- Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

- Đối tượng 4: Thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 (đối với học sinh TN năm 2020 chỉ xét HK1);

- Đối tượng 5: Thí sinh có học lực loại khá trở lên năm lớp 12, đạt chứng chỉ Tiếng Anh từ 5.0 IELTS hoặc tương đương trở lên.

 

Câu hỏi 3: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước?

          ► Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2020, từ 70% tổng chỉ tiêu

- Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau.

- Có điểm trúng tuyển theo ngành, theo cơ sở đào tạo.

- Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Nhà trường, được xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn Toán.

- Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu, vị trí các nguyện vọng của các thí sinh có giá trị như nhau.

 

Câu hỏi 4: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước?

          ►Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, không vượt quá 30% tổng chỉ tiêu

Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển, không tính học kỳ 2 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.

Ngưỡng nhận hồ sơ: Các ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Thủy văn học tổng điểm đạt từ 18,0.

Trong trường hợp nhiều thí sinh đạt cùng ngưỡng điểm thì thứ tự ưu tiên là môn Toán.

Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT)

ĐXT = (M1 + M2 + M3 + ĐƯT)

Mi = (TBi_lớp 10 + TBi_lớp 11 + TBi_lớp 12)/3

Trong đó: i=1-3, là số môn trong tổ hợp xét tuyển; TBi: Điểm TB năm môn i; Mi: Điểm trung bình 3 năm môn i; đối với thí sinh TN năm 2020 TBi_lớp 12 = TBi HK1 lớp 12, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên.

 

 

Câu hỏi 5: Thông tin ngành Kỹ thuật tài nguyên nước?

          ► Mã ngành: TLA102                  Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển:      A00 (Toán, Lý, Hóa)              A01 (Toán, Lý, Anh)         

                                     D07 (Toán, Hóa, Anh)          D01(Toán, Văn, Anh)

Thời gian đào tạo: 4,5 - 5 năm             Tổng số tín chỉ: 155

 

Câu hỏi 6: Thông tin ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước?

          ► Mã ngành: TLA107                  Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển:      A00 (Toán, Lý, Hóa)              A01 (Toán, Lý, Anh)         

                                     D07 (Toán, Hóa, Anh)          D01(Toán, Văn, Anh)

Thời gian đào tạo: 4,5 - 5 năm             Tổng số tín chỉ: 155

 

Câu hỏi 7: Thông tin ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng?

          ► Mã ngành: TLA110                  Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển:      A00 (Toán, Lý, Hóa)              A01 (Toán, Lý, Anh)         

                                     D07 (Toán, Hóa, Anh)          D01(Toán, Văn, Anh)

Thời gian đào tạo: 4,5 - 5 năm             Tổng số tín chỉ: 155

 

Câu hỏi 8: Thông tin ngành Thủy văn học?

          ► Mã ngành: TLA103                  Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét tuyển:      A00 (Toán, Lý, Hóa)              A01 (Toán, Lý, Anh)         

                                     D07 (Toán, Hóa, Anh)          D01(Toán, Văn, Anh)

Thời gian đào tạo: 4,5 - 5 năm             Tổng số tín chỉ: 155