Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai

Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn, động lực học sông biển, chỉnh trị sông và bờ biển.v.v...

 

Bộ môn Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai

Trưởng bộ môn : TS. Phạm Thanh Hải

Phó bộ môn : PGS. TS. Trần Kim Châu

Đội ngũ giảng viên bộ môn:

1

TS. Phạm Thanh Hải

2

PGS. TS. Trần Kim Châu

3

GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

4

TS. Phạm Văn Chiến

5

TS. Nguyễn Thanh Thủy

6

ThS Lê Thị Thu Hiền

7

NCS Nguyễn Hồ Phương Thảo

- Chức năng nhiệm vụ:

  • Đào tạo Đại học với 3 môn học chính ở bậc đại học cho các ngành Công trình, Kỹ thuật Tài nguyên nước (Thủy nông - Cải tạo đất), Năng lượng (Thủy điện), Kinh tế và Quản lý, Thủy văn, các lớp Tại chức và Ngắn hạn trong cả nước. Các môn học do bộ môn giảng dạy trình độ đại học gồm: Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn; Động lực học sông biển; Quản lý và kiểm soát lũ, hạn; Quản lý thiên tai; Chỉnh trị sông và bờ biển; Phân tích rủi ro;
  • Đào tạo Thạc sĩ & Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực, Thủy văn công trình và thủy lợi. Các môn học do bộ môn giảng dạy trình độ thạc sĩ gồm: Thủy lực sông ngòi nâng cao; Động lực học sông biển nâng cao;
  • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ, Tỉnh Thành, cơ sở) và các dự án phục vụ sản xuất.

Liên hệ:

Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai – Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước – Đại học Thuỷ Lợi

Phòng 407 – nhà A1