Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai

I. GIỚI THIỆU CHUNG

         Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai mà tiền thân là bộ môn Chỉnh trị sông là bộ môn chuyên ngành truyền thống của Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước trước đây cũng như Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước hiện nay. Trong gần 60 năm hoạt động, Bộ môn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu đạt được của Trường Đại học Thủy lợi nói chung cũng như của ngành Thủy văn nói riêng. Trong lĩnh vực giảng dạy đào tạo nguồn nhân lực, bộ môn đảm nhiệm các môn học trong lĩnh vực đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn, động lực học sông biển, chỉnh trị sông và bờ biển, quản lý và giảm nhẹ thiên tai, phân tích rủi ro..v..v ..ở tất cả các cấp học. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, tham gia phục vụ sản xuất gắn với thực tế cũng luôn là một trong những hoạt động nổi bật của bộ môn mang lại những đóng góp có giá trị thiết thực vào thành tựu phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước.

 

Bộ môn Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai

Trưởng bộ môn : TS. Phạm Thanh Hải

Phó bộ môn : PGS. TS. Trần Kim Châu

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Đào tạo Đại học với 3 môn học chính ở bậc đại học cho các ngành Công trình, Kỹ thuật Tài nguyên nước (Thủy nông - Cải tạo đất), Năng lượng (Thủy điện), Kinh tế và Quản lý, Thủy văn, các lớp Tại chức và Ngắn hạn trong cả nước. Các môn học do bộ môn giảng dạy trình độ đại học gồm: Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn; Động lực học sông biển; Quản lý và kiểm soát lũ, hạn; Quản lý thiên tai; Chỉnh trị sông và bờ biển; Phân tích rủi ro;
 • Đào tạo Thạc sĩ & Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực, Thủy văn công trình và thủy lợi. Các môn học do bộ môn giảng dạy trình độ thạc sĩ gồm: Thủy lực sông ngòi nâng cao; Động lực học sông biển nâng cao; Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển; Chỉnh trị sông và bờ biển nâng cao; Lũ quét và Trượt lở đất; Vận chuyển bùn cát và bồi lắng hồ chứa;
 • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ, Tỉnh Thành, cơ sở), các dự án phục vụ sản suất và công tác phòng chống thiên tai.
 •  
 • III. CÁC THÀNH VIÊN BỘ MÔN

Các giảng viên của bộ môn đang công tác ở bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Phạm Thanh Hải

TS

GVC, Trưởng bộ môn

2

Trần Kim Châu

PGS. TS

GVCC, Phó trưởng BM

3

Phạm Văn Chiến

PGS. TS

GVCC

4

Phạm Thị Hương Lan

GS. TS

GVCC, Phó trưởng khoa KTTNN

5

Lê Thị Thu Hiền

ThS

Giảng viên

6

Nguyễn Hồ Phương Thảo

NCS

Giảng viên

7

Phạm Thanh Thủy

TS

Giảng viên

8

Trần Khắc Thạc

TS

Giảng viên cộng tác

9

Nguyễn Hoài Thanh

TS

Giảng viên cộng tác

10

Nguyễn Hoàng Đức

TS

Giảng viên cộng tác

11

Dương Đức Toàn

TS

Giảng viên cộng tác

12

Nguyễn Thế Toàn

ThS NCS

Giảng viên cộng tác

 

Các giảng viên đã công tác ở bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Vị trí từng công tác ở bộ môn

1

Võ Phán

PGS. TS

Trưởng bộ môn

2

Hoàng Hưng

GS. TS

Giảng viên

3

Nguyễn Thị Dung

KS

Giảng viên

4

Tống Đức Phong

KS

Giảng viên

5

Đỗ Tất Túc

PGS. TS

Trưởng bộ môn

6

Nguyễn Bá Quỳ

PGS. TS

Phó trưởng bộ môn

7

Phan Đình Lợi

KS

Giảng viên

8

Nguyễn Năng Minh

KS

Giảng viên

9

Nguyễn Trung Như

KS

Giảng viên

10

Trần Thanh Tùng

PGS. TS

Giảng viên

11

Phạm Phò

 

Giảng viên

 

IV. CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN ĐẢM NHẬN

          Chương trình đại học

STT

Tên môn học

Đề cương chi tiết

 1.  

Chỉnh trị sông và bờ biển

Xem chi tiết

 1.  

Thủy động lực học sông, biển

Xem chi tiết

 1.  

Đồ án Thủy động lực học sông, biển

Xem chi tiết

 1.  

Quản lý thiên tai

Xem chi tiết

 1.  

Đồ án Quản lý thiên tai

Xem chi tiết

 1.  

Phân tích rủi ro

Xem chi tiết

 1.  

Quản lý và kiểm soát lũ, hạn

Xem chi tiết

 1.  

Tin học ứng dụng

Xem chi tiết

 1.  

Thực tập chỉnh trị sông và bờ biển

Xem chi tiết

 1.  

Thực tập thủy văn

Xem chi tiết

 

Chương trình tiến sĩ

STT

Tên môn học

Đề cương chi tiết

1

Xói lở bờ sông và giải pháp bảo vệ

Xem chi tiết

2

Mô hình hóa và kỹ thuật sông ngòi

Xem chi tiết

3

Kỹ thuật sông

Xem chi tiết

4

Vận chuyển bùn cát và bồi lắng hồ chứa

Xem chi tiết

5

Mô hình toán 2 chiều trong phân tích biến đổi lòng dẫn

Xem chi tiết

6

Phân tích rủi ro lũ lụt

Xem chi tiết

7

Quản lý lũ quét và trượt lở đất

Xem chi tiết

8

Động lực học cửa sông ven biển

Xem chi tiết

9

Ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong bảo vệ bờ

Xem chi tiết

10

Thủy lực sông ngòi nâng cao

Xem chi tiết

11

Kiểm soát lũ và hạn

Xem chi tiết

 

V. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

STT

Hướng nghiên cứu

1

Thủy động lực, thủy lực trong sông, vùng cửa sông ven biển và biển.

2

Công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển.

 

Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai: lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm, lũ quét và sạt lở đất, xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định…

3

Viễn thám và hệ thông địa lý: giám sát thiên tai, tài nguyên nước, bổ sung thông tin tài nguyên nước

4

Học máy/học sâu trong thủy văn

5

Mô phỏng đánh giá ngập lụt trong các lưu vực sông và đô thị

 

VI. NHỮNG DANH HIỆU CAO QUÝ ĐẠT ĐƯỢC

Phần thưởng tập thể

 • Bằng khen cấp bộ: 2

Phần thưởng cá nhân cao nhất

 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 1
 • Giải thưởng Bông lúa Vàng: 1
 • Nhà giáo ưu tú: 2

 

 • VII. LIÊN HỆ

Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai – Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước – Đại học Thuỷ Lợi

Phòng 303 – nhà A1