GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH THUỶ LỰC DÒNG HỞ

6/17/2020 6:01:00 PM

Cuốn sách này được xây dựng bởi nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Thủy lực, Trường Đại học Thủy lợi với sự tham gia góp ý kiến của một số chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Thủy lực.

Người chịu trách nhiệm biên soạn chính: TS. Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên).

Nội dung sách bao gồm 06 chương:

       Chương 1. Mở đầu – TS. Lê Thị Thu Hiền biên soạn.

       Chương 2. Dòng chảy ổn định một chiều – TS. Lê Thị Thu Hiền; TS. Đỗ Xuân Khánh; PGS. TS. Nguyễn Văn Tài biên soạn.

     Chương 3. Dòng chảy không ổn định một chiều – TS. Lê Thị Thu Hiền; PGS. TS. Nguyễn Văn Tài biên soạn.

        Chương 4. Dòng chảy không ổn định hai chiều – TS. Lê Thị Thu Hiền biên soạn.

        Chương 5. Dòng chảy ba chiều và động lực dòng rối – TS. Lê Bảo Trung biên soạn.

       Chương 6. Một số vấn đề cơ bản về vận chuyển bùn cát – TS. Đỗ Xuân Khánh biên soạn.

Cuốn sách “Thủy lực dòng hở” được biên soạn nhằm cung cấp giáo trình cho sinh viên các bậc Đại học, Cao đẳng và Cao học có liên quan đến Thủy lợi. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức lý thuyết cơ bản cũng như một số phương pháp giải phổ biến về Thủy lực dòng chảy hở nói chung, bao gồm: dòng chảy ổn định một chiều, dòng chảy không ổn định một chiều, hai chiều, ba chiều và vận chuyển bùn cát. Đi kèm mỗi chương có các ví dụ và bài tập giúp người đọc luyện tập để hiểu sâu hơn phần lý thuyết. Người đọc cần có những kiến thức nền tảng về Toán học, Vật lý và Cơ học chất lỏng trước khi tiếp cận với cuốn sách Thủy lực dòng hở này.