Mô hình hoá bằng phương pháp toán học và khoa học máy tính mở ra triển vọng mới cho việc nghiên cứu trong sinh thái học và khoa học sự sống

Tiêu đề: Mô hình hoá bằng phương pháp toán học và khoa học máy tính mở ra triển vọng mới cho việc nghiên cứu trong sinh thái học và khoa học sự sống


         Tóm tắt: Với sự gia tăng của cáo công cụ tính toán mạnh, thống kê và phân tích dữ liệu cung cấp các công cụ hữu ích để phân tích quan sát thực địa hoặc các thí nghiệm trong sinh thái học và sinh học, và bây giờ được hiểu rộng rãi và được sử dụng bởi các nhà sinh học và sinh thái học. Ngày nay, mô hình toán học dựa trên hệ động lực cũng được được sử dụng trong một cách rộng rãi cho dự báo (khí tượng, nghiên cứu biến đổi khí hậu), nhưng vẫn còn thiếu sự thừa nhận của các chuyên gia khoa học sự sống. Các mô hình toán học đầu tiên dựa trên hệ động lực được phát triển từ lâu trước khi sự ra đời của máy tính, và như vậy, chúng được xây dựng theo một cách khó tính toán và khó sử dụng với các chuyên gia trong chuyên ngành cụ thể. Tuy nhiên, mô hình này đã được chứng minh là có khả năng cung cấp hiểu biết mới về các hệ thống sinh học, sinh thái và xã hội. Chúng tôi sẽ chỉ ra rằng mô hình lý thuyết kiểu này mang lại lời giải sáng sủa cho những câu hỏi mà chúng ta không thể có được từ thực nghiệm, đồng thời chúng tôi cũng sẽ chỉ ra phương pháp trao đổi và hợp tác với các chuyên gia để có thể giúp hiểu biết về hệ thống sinh thái, sinh học hay xã hội.

 

       Báo cáo viên: NGUYEN-HUU Tri, UMMISCO UMI 209, Viện Nghiên Cứu Phát Triển IRD, cộng hoà Pháp. 

 

       Thời gian: 14h00-16h00, Thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

       Địa điểm: Phòng 05, Khu Hội thảo Quốc tế K1, ĐH Thuỷ Lợi

                        175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.