Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Quản lý tưới

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật và quản lý tưới được phát triển trên cơ sở của Bộ môn Cải tạo đất được thành lập năm 1983 do Cố Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Hoàng làm Tổ trưởng. Trải qua những thăng trầm, biến đổi và phát triển, bộ môn đã thực sự là chiếc nôi nuôi dưỡng, trưởng thành của nhiều thế hệ các cán bộ nòng cốt của Trường, của Bộ, của Ngành.

Bộ môn đã đóng góp tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ sinh viên của Trường. Nhiều sinh viên Ngành Cải tạo đất đã trưởng thành, giữ những cương vị quan trọng trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều Thạc sĩ, Tiến sĩ đã tốt nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong Bộ môn với các đề tài sát thực với thực tiễn sản xuất.

Bộ môn tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất để làm cơ sở nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của Ngành, của Khoa, của Trường.

II. Chức năng nhiệm vụ

  • Giảng dạy các môn Khoa học đất, Kỹ thuật đất và nước, Kỹ thuật tưới hiện đại, Quản lý tưới hiện đại, Quản lý đất và cây trồng, Sinh thái học, Quy hoạch và phát triển nông thôn, Đại cương về tài nguyên, Quản lý tài nguyên cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Ngành Tiên tiến, Ngành Cơ sở Hạ tầng, Ngành Kinh tế Tài nguyên và Ngành Quản lý Tài nguyên.
  • Giảng dạy các môn Cải tạo đất, Xói mòn đất, Vật lý đất, Quy hoạch vùng, Các dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước cho các lớp cao học.
  • Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật tưới tiên tiến, tài nguyên đất nước, sinh học
  • Phục vụ sản xuất cho các ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thủy sản, KHCN
  • Tư vấn trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng năng lực, phương pháp giảng dạy

III. Các thành viên bộ môn

1. Các thành viên đang công tác và giảng dạy

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Công tác từ năm

Ghi chú

1

Nguyễn Quang Phi

TS

 

Trưởng bộ môn

2

Nguyễn Thị Kim Cúc

PGS.TS

2008

P. Trưởng Bộ môn

3

Lê Văn Chín

PGS.TS

2003

P. Trưởng khoa

4

Phạm Thị Minh Thư

PGS.TS

1985

 

5

Nguyễn Trọng Hà

PGS.TS

1983

 

6

Nguyễn Việt Anh

Ths

2002

 

7

Giang Thu Thảo

ThS

2006

 

8

Nguyễn Thị Hằng Nga

TS

2001

 

9

Hoàng Cẩm Châu

Ths

2006

 

10

Nguyễn Thị Liễu

Ths

   

 

2. Các thành viên đã từng tham gia công tác và giảng dạy 

Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
Chu Đình Hoàng PGS.TS Trưởng Bộ môn Đã nghỉ hưu
Đào Xuân Học GS. TS Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Quang Kim PGS. TS Hiệu trưởng  
Lê Văn Khoa GS. TS Trưởng khoa Đại học Quốc gia Hà Nội
Trần Kông Tấu GS. TSKH   Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn Như Hải TS   Đại học Quốc gia Hà Nội
Lê Thị Nguyên PGS. TS    

 

3. Các thành viên đang tham gia cộng tác với bộ môn  

Họ và tên Học hàm, học vị Cơ quan công tác
Đào Xuân Học GS. TS Thứ trưởng Bộ NN & PTNT
Nguyễn Trọng Hà PGS. TS Chánh Văn phòng Ban chiến lược
Phan Văn Yên ThS Phó chủ nhiệm khoa Tại chức
Hoàng Thái Đại PGS. TS Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Hữu Thành GS.TSKH Đại học Nông nghiệp I
Nguyễn Văn Mùa ThS Đại học Nông nghiệp I
Trần Viết Ổn PGS. TS Phó hiệu trưởng

 

IV. Các môn học bộ môn đảm nhận

1. Chương trình Đại học  

TT Tên môn học Ngành học Ghi chú
1 Khoa học đất Kỹ thuật tài nguyên nước, CT Tiên tiến, Kinh tế tài nguyên, Quản lý tài nguyên  
2 Kỹ thuật đất và nước Kỹ thuật tài nguyên nước, CT Tiên tiến; Quản lý tài nguyên  
3 Quản lý đất và cây trồng Kỹ thuật tài nguyên nước

CT Tiên tiến; Quản lý tài nguyên

 
4 Quy hoạch và phát triển nông thôn Cơ sở hạ tầng  
5 Sinh thái học Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Tiên tiến

Kinh tế tài nguyên

Quản lý tài nguyên

 
6 Đại cương về tài nguyên Kinh tế tài nguyên

Quản lý tài nguyên

 
7 Quản lý tài nguyên Kinh tế tài nguyên

Quản lý tài nguyên

 
8 Lấy mẫu tài nguyên Quản lý tài nguyên  
9 Kỹ thuật tưới hiện đại Kỹ thuật tài nguyên nước  
10 Quản lý tưới hiện đại Kỹ thuật tài nguyên nước  

 

2. Chương trình Sau đại học

TT Tên môn học Ngành học Ghi chú
1 Cải tạo đất N  
2 Quy hoạch vùng N  
3  Sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước N  
4 Cấp nước và vệ sinh nông thôn N  
5 Vật lý đất N  
6 Xói mòn đất N  

 

V. Các đề tài nghiên cứu và các công trình sản xuất bộ môn đã đảm nhận

1. Các đề tài NCKH cấp Nhà nước

  1. Nghiên cứu các giải pháp ký thuật công trình thủy lợi phục vụ nuôi trông thủy sản tại các vùng sinh thái khác nhau (2001-2004)
  2. Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh Duyên hải miền Trung (1999-2000)  

​2. Các đề tài NCKH cấp Bộ

  • Nghiên cứu chế độ tưới, giữ ẩm cho dứa vùng đồi Bắc trung bộ (2004-2007)
  • Quy hoạch thủy lợi lưu vực Cà Lồ-Phó Đáy (1999-2002)

​3. Các đề tài NCKH cấp Trường

· Nghiên cứu khả năng thu trữ nước mưa khu vực Hà Nội (2008-2009)

· Nghiên cứu tác động của hệ thống thủy lợi đến vùng sinh thái ven biển Hải Thịnh, Nam Định (2006-2007)

4. Các đề tài sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ

· Quy hoạch thủy lợi huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

· Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững huyện Hoài Đức, Hà Nội (2003)

5.   Giáo trình và các ấn phẩm khoa học đã được xuất bản

· Vật lý đất

· Xói mòn đất

·  Quy hoạch và Phát triển nông thôn

·  Nghiên cứu điển hình Quy hoạch và phát triển nông thôn

·  Khoa học đất ứng dụng

·  Phát triển bền vững

VI. Hướng phát triển của bộ môn

Theo Chiến lược phát triển của Trường, Bộ môn sẽ phát triển ngành mới về Quản lý tài nguyên, đáp ứng yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, một phần đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, Ban, Ngành khác. Mở rộng nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Cái tiến chương trình, giáo trình để phù hợp với phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung trâm. Thay đổi phương pháp đánh giá sinh viên nhằm góp phần thay đổi phương pháp học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Các giảng viên phấn đấu đạt trình độ chuyên môn, tiếng Anh tốt đủ tiêu chuẩn tham gia vào các dự án tiên tiến của trường.