Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Quản lý tưới

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý tưới được phát triển trên cơ sở của Bộ môn Cải tạo đất được thành lập năm 1983 do Cố PGS.TS. Chu Đình Hoàng làm Tổ trưởng. Trải qua những thăng trầm, biến đổi và phát triển, bộ môn đã thực sự là chiếc nôi nuôi dưỡng, trưởng thành của nhiều thế hệ các cán bộ nòng cốt của Trường, của Bộ, của Ngành.

Bộ môn đã đóng góp tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ sinh viên của Trường. Nhiều sinh viên Ngành Cải tạo đất đã trưởng thành, giữ những cương vị quan trọng trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều Thạc sĩ, Tiến sĩ đã tốt nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong Bộ môn với các đề tài sát thực với thực tiễn sản xuất.

Bộ môn tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất để làm cơ sở nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của Ngành, của Khoa, của Trường.

II. Chức năng nhiệm vụ

 • Giảng dạy các môn học trình độ đại học cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật tài nguyên nước, ngành Cơ sở hạ tầng, ngành cấp thoát nước, ngành môi trường;
 • Giảng dạy các môn học sau đại học cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước;
 • Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ;
 • Nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật tưới tiên tiến, tài nguyên đất nước, sinh học;
 • NCKH và Phục vụ sản xuất trong các lĩnh vực thuộc các ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thủy sản;

III. Các thành viên bộ môn

1. Các thành viên đang công tác và giảng dạy

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Công tác từ năm

Ghi chú

1

Nguyễn Quang Phi

TS

2000

Trưởng bộ môn

2

Lê Văn Chín

PGS.TS

2003

P. Trưởng khoa

3

Nguyễn Việt Anh

ThS

2002

 

4

Trần Việt Bách

TS

2018

 

5

Hoàng Cẩm Châu

ThS

2006

NCS

6

Nguyễn Thị Liễu

ThS

 

 

7

Nguyễn Thị Hằng Nga

PGS.TS

2001

 

8

Giang Thu Thảo

ThS

2006

NCS

 

2. Các thành viên đã từng tham gia công tác và giảng dạy tại Bộ môn

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Chu Đình Hoàng

PGS.TS

Đã mất

2

Đào Xuân Học

GS.TS

Hội Thuỷ lợi

3

Nguyễn Quang Kim

GS.TS

Chủ tịch Hội đồng Trường

4

Trần Viết Ổn

GS. TS

Phó Hiệu trưởng

5

Hoàng Thái Đại

PGS.TS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6

Lê Văn Khoa

GS.TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Trần Kông Tấu

GS.TSKH

Đại học Quốc gia Hà Nội

8

Văn Như Hải

TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

9

Lê Thị Nguyên

PGS.TS

Nghỉ hưu

10

Phạm Thị Minh Thư

PGS.TS

Nghỉ hưu

11

Nguyễn Trọng Hà

PGS.TS

Nghỉ hưu

12

Nguyễn Thị Kim Cúc

PGS.TS

Chuyển sang thành lập Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Môi Trường

13

Cao Thị Huệ

TS

14

Lê Thị Ngọc Quỳnh

NCS

 

IV. Các môn học bộ môn đảm nhận

1. Chương trình Đại học 

TT

Tên môn học

Ngành học

Ghi chú

1

Khoa học đất

N, NKN

 

2

Kỹ thuật Đất và Nước

N, NKN

 

3

Quản lý đất và cây trồng

N

 

4

Quy hoạch và Phát triển nông thôn

N, H, CTN

 

5

Sinh thái học

CTN, MT, NKN

 

6

Kỹ thuật tưới hiện đại

N, H

 

7

Quản lý tưới hiện đại

N

 

8

Quan trắc và Quản lý chất lượng nước tưới

N

 

Ghi chú:         N = Kỹ thuật tài nguyên nước

                        NKN = Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

                        H = Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

                        CTN = Kỹ thuật Cấp thoát nước

                        MT = Kỹ thuật Môi trường

2. Chương trình Sau đại học

TT

Tên môn học

Ngành học

Ghi chú

1

Phân tích và ra quyết định trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

N

 

2

Quan trắc và Quản lý chất lượng nước

N, CTN

 

3

Sử dụng tối ưu tài nguyên đất và nước

N

 

4

Tương tác giữa đất – nước – thực vật

N

 

5

Xói mòn và bồi lắng

N

 

 

V. Các đề tài nghiên cứu và các công trình sản xuất bộ môn đã đảm nhận

1. Các đề tài NCKH cấp Nhà nước

 • Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công trình thủy lợi phục vụ nuôi trông thủy sản tại các vùng sinh thái khác nhau (2001-2004);
 • Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh Duyên hải miền Trung (1999-2000).

​2. Các đề tài NCKH cấp Bộ

 • Nghiên cứu chế độ tưới, giữ ẩm cho dứa vùng đồi Bắc trung bộ (2004-2007)
 • Quy hoạch thủy lợi lưu vực Cà Lồ-Phó Đáy (1999-2002)

​3. Các đề tài NCKH cấp Trường

 • Nghiên cứu khả năng thu trữ nước mưa khu vực Hà Nội (2008-2009);
 • Nghiên cứu tác động của hệ thống thủy lợi đến vùng sinh thái ven biển Hải Thịnh, Nam Định (2006-2007).

4. Các đề tài sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ

 • Quy hoạch thủy lợi huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn;
 • Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững huyện Hoài Đức, Hà Nội (2003).

5.   Giáo trình và các ấn phẩm khoa học đã được xuất bản

 • Vật lý đất
 • Xói mòn đất
 • Quy hoạch và Phát triển nông thôn
 • Nghiên cứu điển hình Quy hoạch và phát triển nông thôn
 • Khoa học đất ứng dụng
 • Phát triển bền vững

VI. Hướng phát triển của bộ môn

Theo Chiến lược phát triển của Trường, Bộ môn sẽ phát triển ngành mới về Quản lý tài nguyên, đáp ứng yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, một phần đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, Ban, Ngành khác. Mở rộng nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Cái tiến chương trình, giáo trình để phù hợp với phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung trâm. Thay đổi phương pháp đánh giá sinh viên nhằm góp phần thay đổi phương pháp học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Các giảng viên phấn đấu đạt trình độ chuyên môn, tiếng Anh tốt đủ tiêu chuẩn tham gia vào các dự án tiên tiến của trường.