PHỎNG VẤN GS.TS ĐÀO XUÂN HỌC VỀ VAI TRÒ CỦA KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Bài phỏng vấn GS.TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNN, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi về vai trò khoa Kỹ thuật tài nguyên nước trong phát triển kinh tế của đất nước ngày nay.