Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial
You are here:   HOME

 

 

 Khoa học Công nghệ

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ CẤP THOÁT NƯỚC

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC: CẤP THOÁT NƯỚC
@import url(http://kttnn.tlu.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

A. CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Đánh giá sự phát triển bền vững của một số công trình cấp nước sạch tỉnh Bắc Giang

Hoàng Thái Đại         Mạnh Quân Phúc

KHKT Thủy lợi và MT, số 17, 2007

2

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý nước cấp và giảm thiểu môi trường nước ao nuôi tôm

Nguyễn Thị Minh        Vũ Văn Dũng             Bùi Văn Điền

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 11 – 2009

3

Nghiên cứu mô hình quản lý cấp nước sạch nông thôn

Hoàng Thị Thắm        Ngô Thị Thanh Vân

KHKT Thủy lợi và MT, số 31, 12/2010

4

Thiết bị lọc nước lưu động sử dụng vật liệu nano cấp nước ăn uống cho vùng lũ

Phạm Đình Kiên     Trần Hưng

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 08, 05/2012

5

Ứng dụng thuật toán di truyền trong tính toán tối ưu chi phí xây dựng mạng lưới cấp nước

Hồ Minh Thông     Trần Thị Vân Thư Huỳnh Thanh Sơn

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 09, 07/2012

6

Cải tiến thay thế bể lọc cưỡng bức bằng bể lọc tự rửa trong mô hình cấp nước nông thôn

Lương Văn Anh

KHKT Thủy lợi và MT, số 36, 03/2012

7

Nghiên cứu xây dựng các mối quan hệ về diện tích sử dụng, diện tích có khả năng thu trữ nước mưa từ các hộ gia đình khu vực ngoại thành

Giang Thu Thảo          Phạm Tất Thắng

KHKT Thủy lợi và MT, số 38, 09/2012

8

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Nguyễn Trung Dũng

KHKT Thủy lợi và MT, số 40, 03/2013

9

Công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay và một số vấn đề cần giải quyết

Bùi Quốc Lập

KHKT Thủy lợi và MT, số 40, 03/2013

10

Đánh giá hiệu quả đầu tư của mô hình trình diễn sử dụng nước mưa khu vực công sở và hộ gia đình

Phạm Tất Thắng Nguyễn Thế Anh

KHKT Thủy lợi và MT, số 42, 09/2013

11

Nghiên cứu giải pháp thu trữ nước mưa cho khu vực đô thị

Giang Thu Thảo, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Thế Anh

Hội nghị KH thường niên 2013-ĐHTL

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

 

 

 

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí, số

1

Ứng dụng mô hình TRANSFERT để tính toán tiêu nước

Dương Thanh Lượng

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999, ĐHTL

2

Về tính toán mưa tiêu đô thị trên thế giới và Việt Nam

Trần Văn Nâu

KHKT Thủy lợi và MT, số 02, 09/2003

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước sông Tô Lịch - Thành phố Hà Nội

Nguyễn Song Dũng

KHKT Thủy lợi và MT, số 06, 2004

4

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội

Nguyễn Song Dũng

KHKT Thủy lợi và MT, số 06, 2004

5

Xác định quy mô hợp lý của hồ điều hòa trước trạm bơm

Dương Thanh Lượng

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

6

Vấn đề tính toán tiêu nước cho các vùng nông nghiệp đang phát triển khu công nghiệp tập trung

Dương Thanh Lượng, Lưu Văn Quân

KHKT Thủy lợi và MT, số 13, 2006

7

Thực trạng tiêu thoát thải đô thị và nhận thức của người dân: một thách thức lớn đối với các dự án nước thải ở đô thị Việt Nam

Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Tuấn Anh (Khoa K, ĐHTL)

KHKT Thủy lợi và MT, số 22, 09/2008

8

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến hệ thống tiêu nước lưu vực sông Cầu Bây, Gia Lâm, Hà Nội

Đặng Minh Hải

Tuyển tập báo cáo khoa học tiểu ban: Kỹ thuật tài nguyên nước:11-2009

9

Tận dụng khả năng trữ nước của hồ điều hòa để giảm thiểu ngập lụt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Lê Sâm                    Nguyễn Đình Vượng    Trần Minh Tuấn

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 09 – 2010

10

Ứng dụng công nghệ lọc sinh học vật liệu nổi để xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản

Lê Thị Siêng       Lương Văn Thanh    Đỗ Mạnh Cường

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 09, 07/2012

11

Phân tích về hiệu quả chống ngập cho TP Hồ Chí Minh qua các dự án thủy lợi đã và đang triển khai

Trần Đình Hòa           Ngô Thế Hưng

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 2 – 2013

12

Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông, Hà Nội

Lê Văn Trường          Lê Viết Sơn

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 – 2013

13

Thực trạng sử dụng hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước mưa ở một số đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam

Lưu Văn Quân,          Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL)

KHKT Thủy lợi và MT, số 41, 06/2013

14

Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp đường bằng công nghệ sinh học kỵ khí UASB

Lều Thọ Bách, Phạm Văn Định, Lê Hạnh Chi

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013

 

 

 

 
Các tin khác :