Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial
You are here:   HOME

 

 

 Khoa học Công nghệ

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM

DANH SÁCH MỘT SỐ BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC MB VÀ TB ĐƯỢC ST:
@import url(http://kttnn.tlu.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Một số kết quả nghiên cứu về bơm tia vòng

Lê Chí Nguyện

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

2

Van tháo tự động - một thiết bị của trạm bơm khi khu nhận nước xả thay đổi lớn

Nguyễn Viết Đon

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

3

Thiết kế cải tiến máy bơm cột nước thấp

Nguyễn Văn Tích

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

4

Vấn đề kinh tế xác định mực nước trạm bơm tiêu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Hoàng Lâm Viện

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

5

Một số van chân không kiểu mới

Thái Bá Thịnh

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

6

Van chân không, van đóng nhanh kiểu bản lề và van đóng chậm trong trạm bơm có ống đẩy kiểu xi phông

Thái Bá Thịnh

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

7

Nâng cao hiệu quả phục vụ của trạm bơm bằng cách lắp đặt các loại máy bơm khác nhau trong cùng một trạm bơm

Lê Chí Nguyện

Tuyển tập các công trình khoa học, tập 3, 11/1999

8

Nghiên cứu xác định số máy bơm hợp lý cho trạm bơm

Lê Chí Nguyện         Tô Mạnh Hùng

KHKT Thủy lợi và MT, số 03, 11/2003

9

Xác định phương án bố trí và quy mô hợp lý của trạm bơm tưới cho cây trồng cạn trên vùng đất dốc

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL), Lê Chí Nguyện

KHKT Thủy lợi và MT, số 03, 11/2003

10

Sáng chế Van chân không tự nén và vấn đề áp dụng nó trong cải tạo và nâng cấp trạm bơm để tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả kinh tế kỹ thuật

Thái Bá Thịnh

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

11

Tìm chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm

Dương Thanh Lượng

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

12

Một số kết luận rút ra từ đề tài tổng kết kỹ thuật trạm bơm lắp máy hướng trục trục đứng loại vừa và lớn

Lê Chí Nguyện

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

13

Tình hình sử dụng máy bơm chìm và xây dựng trạm bơm lắp đặt máy bơm chìm để tưới ở CHDCND Lào

Somphone Thanasack, Lê Chí Nguyện

KHKT Thủy lợi và MT, số 10, 2005

14

Vấn đề lựa chọn máy bơm và trạm bơm phục vụ nông nghiệp ở Lào

Somphone Thanasack, Lê Chí Nguyện

KHKT Thủy lợi và MT, số 12, 2006

15

Đề xuất công nghệ cấp nước bằng bơm dây nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và khắc phục tình trạng nguồn điện thiếu hoặc không ổn định

Đỗ Văn Quang

KHKT Thủy lợi và MT, số 25, 06/2009

16

Phương pháp tính toán cột nước bơm cho tưới – tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lê Chí Nguyện, Nguyễn Tiến Thái, Triệu Ánh Ngọc

KHKT Thủy lợi và MT, số 31, 12/2010

17

Nghiên cứu chế độ thủy lực buồng hút trạm bơm Như Quỳnh

Phạm Văn Thu, Đoàn Bình Minh, Kiều Tiến Mạnh

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 3 – 2011

18

Thiết kế, xây dựng và vận hành khai thác các trạm bơm vừa và lớn

Phạm Văn Thu

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 02, 03/2011

19

Thí điểm áp dụng bơm thủy luân cho các tỉnh miền núi phía Bắc - Kết quả và bài học kinh nghiệm của việc triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất

Phạm Văn Toàn

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 03, 06/2011

20

Nghiên cứu xác định mô hình bơm hợp lý cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Tiến Thái,        Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL),      Lê Chí Nguyện

KHKT Thủy lợi và Môi trường, số 36 (03/2012).

21

Nghiên cứu đề xuất thông số yêu cầu cho máy bơm phục vụ tưới tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Tiến Thái        Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL),      Lê Chí Nguyện

KHKT Thủy lợi và Môi trường, số 36 (03/2012).

22

Nâng cao khả năng cấp nước cho sản xuất nông nghiệp thông qua cải tiến quy trình vận hành tại hệ thống trạm bơm Tứ Câu tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Đức Việt

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 07, 03/2012

23

Bơm HT3600-5 một loại bơm hướng trục buồng xoắn thích hợp cho tưới tiêu đồng bằng Việt Nam

Phạm Văn Thu

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 09, 07/2012

24

Ứng dụng bơm thủy luân cải tiến cho địa bàn miền núi phía Bắc

Nguyễn Vũ Việt Phùng Hồng Tuấn

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 11, 11/2012

25

Xác định đường kính kinh tế của ống đẩy trạm bơm

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL)

KHKT Thủy lợi và MT, số 38, 09/2012

26

Một phương pháp xác định cao trình đáy cống xả của trạm bơm tiêu

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL), Đỗ Minh Thu

KHKT Thủy lợi và MT, số 38, 09/2012

27

Bơm Capsule, một dạng kết cấu mới của bơm hướng trục đặt chìm thích hợp cho đồng bằng ven biển và đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Văn Thu

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 1– 2013

28

Giải pháp và kết quả sửa chữa trạm bơm Như Quỳnh

Phạm Văn Thu, Đinh Anh Tuấn

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 2 – 2013

29

Giải pháp bổ sung mực nước vào mùa kiệt cho các cửa lấy nước khi mực nước sông xuống thấp

Phạm Văn Thu, Đinh Anh Tuấn

Tài nguyên nước – Hội Thủy lợi Việt Nam, số 2 – 2013

30

Nghiên cứu giải pháp điều khiển trạm bơm tưới vùng ảnh hưởng triều đảm bảo cho trạm bơm lấy đủ nước trong điều kiện mực nước nguồn xuống thấp

Lê Chí Nguyện, Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL)

KHKT Thủy lợi và MT, số 41, 06/2013

31

Giải pháp nhằm đảm bảo lấy nước tưới chủ động cho hệ thống các trạm bơm hạ du sông Hồng, Thái Bình trong điều kiện mực nước sông xuống thấp

Lê Danh Liên, Phạm Văn Thu, Kiều Tiến Mạnh

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 15, 06/2013

32

Mô hình bơm hướng trục chìm Ns > 1750 phục vụ cho giải pháp cấp nước bể hút vào mùa kiệt

Lê Danh Liên, Kiều Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Thắng

KH&CN Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 18, 10/2013

33

N/c xây dựng mô hình bơm hợp lý, phục vụ tưới tiêu vùng ĐB sông Cửu Long

Lê Chí Nguyện, Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL), Nguyễn Tiến Thái, Triệu Ánh Ngọc, Lưu Văn Quân

Hội nghị KH thường niên 2013-ĐHTL
Các tin khác :