Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nuớc (trước là ngành Thủy Nông) là một trong những ngành đầu tiên của nhà trường được triển khai đào tạo ngay sau khi thành lập  trường từ năm 1959. Ngành đào tạo ra các kỹ sư Thuỷ nông để quy hoạch, thiết kế và quản lý các hệ thống tưới tiêu phục vụ cho phát triển nông nghiệp của đất nước.

Đến năm 1990, do nhận thấy tầm quan trọng của việc cải tạo các vùng đất và các loại đất đặc biệt như: đất mặn, đất phèn, đất xói mòn, bạc màu... phục vụ cho thâm canh và mở rộng diện tích nông lâm nghiệp ở nước ta, Nhà trường mở thêm chuyên ngành Cải tạo đất và ngành học được mở rộng thành ngành Thuỷ nông - cải tạo đất

            Qua nhiều giai đoạn phát triển, quy mô đào được mở rộng, số ngành và chuyên ngành đào tạo được tăng thêm, mục tiêu đào tạo được điều chỉnh cho phù hợp hơn với yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong các lĩnh vực liên quan. Năm 2002, ngành học được đổi tên thành: " Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình". 

Đến năm 2006 do nhu cầu của thực tế, hệ thống thủy lợi không đơn thuần phục vụ tưới, tiêu mà phục vụ đa mục tiêu, nên đào tạo theo ngành rộng hơn, đổi thành ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Với các thành tích đã đạt được trong chặng đường phát triển gần sáu mươi năm của ngành đào tạo, Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước đã không ngừng phát huy các thành tích đã đạt được và tạo nên các thành tích mới về nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất để xứng đáng là một trong ngành hàng đầu của trường Đại học Thủy Lợi.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật tài nguyên nước trường Đại học Thủy Lợi có các kiến thức về chính trị, xã hội; Có kiến thức cơ bản, cơ sở  ngành và ngành để giải quyết hiệu quả và nghiên cứu  các vấn đề chuyên môn thuộc ngành; Có khả năng làm việc và cộng tác trong một tập thể đa ngành; Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm; Có các kiến thức về tin học, ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm; Hiểu được sự cần thiết và có khả năng tự học suốt đời

Sau khi ra trường, Kỹ sư ngành Kỹ thuật tài nguyên nước có thể đảm nhận công tác ở các cục, vụ, viện trường có liên quan đến chuyên ngành nước. Đặc biệt, có khả năng làm việc ở các sở, ban ngành, các huyện trên địa bàn cả nước liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng v.v. 

 

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nuớc (trước là ngành Thủy Nông) là một trong những ngành đầu tiên của nhà trường được triển khai đào tạo ngay sau khi thành lập  trường từ năm 1959. Ngành đào tạo ra các kỹ sư Thuỷ nông để quy hoạch, thiết kế và quản lý các hệ thống tưới tiêu phục vụ cho phát triển nông nghiệp của đất nước.

Đến năm 1990, do nhận thấy tầm quan trọng của việc cải tạo các vùng đất và các loại đất đặc biệt như: đất mặn, đất phèn, đất xói mòn, bạc màu... phục vụ cho thâm canh và mở rộng diện tích nông lâm nghiệp ở nước ta, Nhà trường mở thêm chuyên ngành Cải tạo đất và ngành học được mở rộng thành ngành Thuỷ nông - cải tạo đất

            Qua nhiều giai đoạn phát triển, quy mô đào được mở rộng, số ngành và chuyên ngành đào tạo được tăng thêm, mục tiêu đào tạo được điều chỉnh cho phù hợp hơn với yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong các lĩnh vực liên quan. Năm 2002, ngành học được đổi tên thành: " Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình". 

Đến năm 2006 do nhu cầu của thực tế, hệ thống thủy lợi không đơn thuần phục vụ tưới, tiêu mà phục vụ đa mục tiêu, nên đào tạo theo ngành rộng hơn, đổi thành ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Với các thành tích đã đạt được trong chặng đường phát triển gần sáu mươi năm của ngành đào tạo, Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước đã không ngừng phát huy các thành tích đã đạt được và tạo nên các thành tích mới về nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất để xứng đáng là một trong ngành hàng đầu của trường Đại học Thủy Lợi.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật tài nguyên nước trường Đại học Thủy Lợi có các kiến thức về chính trị, xã hội; Có kiến thức cơ bản, cơ sở  ngành và ngành để giải quyết hiệu quả và nghiên cứu  các vấn đề chuyên môn thuộc ngành; Có khả năng làm việc và cộng tác trong một tập thể đa ngành; Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm; Có các kiến thức về tin học, ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm; Hiểu được sự cần thiết và có khả năng tự học suốt đời

Sau khi ra trường, Kỹ sư ngành Kỹ thuật tài nguyên nước có thể đảm nhận công tác ở các cục, vụ, viện trường có liên quan đến chuyên ngành nước. Đặc biệt, có khả năng làm việc ở các sở, ban ngành, các huyện trên địa bàn cả nước liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng v.v.