Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (H). Kỹ sư tốt nghiệp ngành H có kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án, vận hành khai thác các công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng (như giao thông, thủy lợi, xây dựng). Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, có khả năng vận dụng và sáng tạo tốt, phản biện, viết báo cáo và thuyết trình; Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng.

2. Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo 4,5 năm; chương trình đào tạo: 145 tín chỉ.

Chương trình được thiết kế theo khung chương trình của các nước tiên tiến tiếp cận thế giới, liên kết với các chương trình sau đại học ở Đại học Thủy lợi và các trường đại học khác trong nước và trên thế giới

Kết quả đầu ra bám sát yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay. Kỹ sư mới ra trường có thể sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành như: phần mềm vẽ kỹ thuật (AutoCad), phầm mềm thiết kế kênh (TKK), phần mềm thiết kế đường (Nova, ADS …), phần mềm thiết kế nhà (Etabs, Sap …), phần mềm quản lý dự án (Microsoft Project)…

Chương trình tạo ra một môi trường học tập tích cực, sáng tạo, sinh viên sau khi ra trường có khả năng thích ứng cao.

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Với quy mô đào tạo của trường hiện nay chưa đáp đủ nhu cầu sử dung lao động, theo kết quả khảo sát tình trạng việc làm hiện nay cho thấy ngành H có việc làm 100% sau một năm ra trường và trên 90% làm đúng ngành. Ước tính nhu cầu xã hội cần khoảng trên 300 kỹ sư mỗi năm trong vài năm tới.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Các cơ quan quản lý xây dựng các cấp (Huyện, Tỉnh, Bộ);

Các công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước với công việc: thi công, giám sát, quản lý dự án và tư vấn kỹ thuật, tại những công ty liên danh với nước ngoài.

Các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình.

Dễ dàng làm việc tại các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN và nhiều nước khác.

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

Do ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đào tạo chuyên môn rộng nên sinh viên ra trường có rất nhiều cơ hội làm việc đúng ngành đào tạo tại các Bộ, các Sở, các Ban Quản lý dự án, các công ty tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công ở cả 3 lĩnh vực: Thủy lợi, Giao thông và xây dựng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng có kiến thức chuyên môn rộng nên có thể học tập nâng cao trình độ trên cả 03 lĩnh vực giao thông, dân dụng và thủy lợi.

6. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp (số điện thoại, email... liên hệ)

Chi tiết liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và PTNT – Đại học thủy lợi

Địa chỉ: nhà B5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Email: Luuvanquan_tb@tlu.edu.vn

ĐT: 043 5643085;

DĐ: 091 12 76 76

Fanpage: https://www.facebook.com/KythuatHatang.DaihocThuyLoi

 

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (H). Kỹ sư tốt nghiệp ngành H có kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án, vận hành khai thác các công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng (như giao thông, thủy lợi, xây dựng). Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, có khả năng vận dụng và sáng tạo tốt, phản biện, viết báo cáo và thuyết trình; Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng.

2. Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo 4,5 năm; chương trình đào tạo: 145 tín chỉ.

Chương trình được thiết kế theo khung chương trình của các nước tiên tiến tiếp cận thế giới, liên kết với các chương trình sau đại học ở Đại học Thủy lợi và các trường đại học khác trong nước và trên thế giới

Kết quả đầu ra bám sát yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay. Kỹ sư mới ra trường có thể sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành như: phần mềm vẽ kỹ thuật (AutoCad), phầm mềm thiết kế kênh (TKK), phần mềm thiết kế đường (Nova, ADS …), phần mềm thiết kế nhà (Etabs, Sap …), phần mềm quản lý dự án (Microsoft Project)…

Chương trình tạo ra một môi trường học tập tích cực, sáng tạo, sinh viên sau khi ra trường có khả năng thích ứng cao.

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Với quy mô đào tạo của trường hiện nay chưa đáp đủ nhu cầu sử dung lao động, theo kết quả khảo sát tình trạng việc làm hiện nay cho thấy ngành H có việc làm 100% sau một năm ra trường và trên 90% làm đúng ngành. Ước tính nhu cầu xã hội cần khoảng trên 300 kỹ sư mỗi năm trong vài năm tới.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Các cơ quan quản lý xây dựng các cấp (Huyện, Tỉnh, Bộ);

Các công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước với công việc: thi công, giám sát, quản lý dự án và tư vấn kỹ thuật, tại những công ty liên danh với nước ngoài.

Các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình.

Dễ dàng làm việc tại các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN và nhiều nước khác.

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

Do ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đào tạo chuyên môn rộng nên sinh viên ra trường có rất nhiều cơ hội làm việc đúng ngành đào tạo tại các Bộ, các Sở, các Ban Quản lý dự án, các công ty tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công ở cả 3 lĩnh vực: Thủy lợi, Giao thông và xây dựng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng có kiến thức chuyên môn rộng nên có thể học tập nâng cao trình độ trên cả 03 lĩnh vực giao thông, dân dụng và thủy lợi.

6. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp (số điện thoại, email... liên hệ)

Chi tiết liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và PTNT – Đại học thủy lợi

Địa chỉ: nhà B5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Email: Luuvanquan_tb@tlu.edu.vn

ĐT: 043 5643085;

DĐ: 091 12 76 76

Fanpage: https://www.facebook.com/KythuatHatang.DaihocThuyLoi